A qumráni szövetségkötők - Fröhlich Ida

Tematika és óraleírás

 

Fröhlich Ida
A qumráni szövetségkötők

Szerda 14.00-15.45
Ambrosianum 220

Szeptember 8
Antik leírások az esszéusokról Josephus, A zsidó háború II.8.2-13; A zsidók története XVIII.1.5. A ’szövetségkötők’ a saját irataikban: a Damaszkuszi irat (CD)

Szeptember 15
Az elkülönülés kezdetei: egy új közösség szabályai a Templomtekercsben (11QTS)

Szeptember 22
A fizikailag elkülönült közösség szabályai A közösség szabályzatában (1QS)

Szeptember 29
A rituális tisztaság feltételei (az irányzat haláká-ja): a Damaszkuszi Irat töredékei (4Q265-273, 6Q15); Egyéb szabályzatok töredékei (5Q13); Tisztulási előírások (4Q274-277, 4Q284a), Néhány megjegyzés a Törvény betartásáról (4QMMT, 4Q394-399)

Október 6
A rossz eredetének mítosza: a Virrasztók története (1Henok 6-11)

Október 13
’Újraírt Bibliák’: a Henok-gyűjtemény (1Hen 85-90; 93+91) és a Jubileumok könyve

Október 20 
Arámi irodalom: a Genesis Apocryphon (1Q20), Tóbit (4Q196-200), Nabunáj imája (4Q242), Történetek a perzsa udvarból (4Q550); Az új Jeruzsálem leírása (2Q24, 4Q554, 5Q15, 11Q18).

November 3,
Kinyilatkoztatás-irodalom és bibliai mintái (pszeudo-prófétikus irodalom; a prófétai irodalom használata): Mózes-apokrifonok (1Q22, 4Q375, 4Q374); „Sámuel látomása” (4Q160); Elísa-apokrifon (4Q481a); Jeremiás-apokrifonok (4Q384, 4Q384b); Ezékiel-apokrifon (4Q385); Pszeudo-Ezékiel (4Q391); Pszeudo-Dániel (4Q243-245); A négy királyság (4Q552-553); „Isten fia” (4Q246).

November 10, 
Történetszemlélet és exegézis: Egy Genesis-interpretáció (4Q252-254(; A történelem korszakai (4Q180, 4Q181); Interpretáció történeti eseményekről (4Q183); Bibliai kronológia (4Q559); Értelmezés a ’Hetek apokalipszisé’-ről (4Q247); Hamis próféták (4Q339); Netinim (4Q340).

November 17.
A prófétai kommentárok (Pesarim): Interpretációk Habakkuk könyvéhez (1QpHab); Interpretációk Náhum könyvéhez (4Q169)

November 24.
Imák: Áldjad, lelkem (Barki nafsi, 4Q434, 4Q436); Ünnepi imák (1Q34, 1Q34bis); Napi imák (4Q503); Hálaadások (Hodayot,1QH).

December 1.
Bölcsességirodalom: A Bölcs dalai (4Q510-511); A két út (4Q473); Boldogmondások (4Q525); A szajha (4Q184); Amrám intelmei (4Q543-544, 4Q548)

December 8.
Kozmológia és misztika: 1Hen 12-36; A szombati égőáldozat dalai (4Q400-403, 4Q405); Pszeudo-Ezékiel (4Q385); Áldások és átkok (4Q286-290); A világítók szavai (Dibré ha-meorot, 4Q504-506); Melkicedeq osztályrésze (11Q13)
Fiziognómiák, bajelhárító irodalom: Horoszkópok (4Q186, 4Q561); Brontologion (4Q318); Démonűző (4Q560); Négy ráolvasás (11Q11)

Kötelező irodalom: 
Szövegek:
Fröhlich Ida, A qumráni szövegek magyarul. 2. kiadás, Budapest-Piliscsaba: Szent István Társulat – PPKE BTK, 2000

Dobos K., Fröhlich Ida, Henok könyvei. Ószövetségi apokrifek 1, Piliscsaba: PPKE BTK, 2009
Florentino García Martínez, Eibert J. C. Tigchelaar, The Dead Sea Scrolls Study edition 1-2, Leiden: Brill, 1997

P.S. Alexander, The Mystical Texts. Songs of the Sabbath Sacrifice and Related Manuscripts, London: T.&T. Clark, 2006.

Segédkönyvek és feldolgozások:
J. Fitzmyer, A Guide to the DSS and Related literature. Revised and expanded edition, Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, 2008, 
Amuszin, I.D., A holt-tengeri tekercsek és a qumráni közösség, Budapest: Gondolat 1986
P.R. Davies,  G.J. Brooke, P.R. Callaway, A holt-tengeri tekercsek világa, Pécs: Alexandra, é.n. [2004]
G. Vermes, A qumráni közösség és a holt-tengeri tekercsek története (ford. Hajnal Piroska), Budapest: Osiris 1998

Ajánlott olvasmányok:
Jewish and Christian Self-definition, vol. 3, Self-definition in the Graeco-Roman World, edited by B. F. Meyer and E. P. Sanders, London: SCM Press 1982

S. Talmon, The World of Qumran from within: collected studies, Jerusalem: Magnes Press 1989
F. García-Martínez, J.C. Trebolle-Barrera, W.G.E. Watson, The People of the Dead Sea Scrolls, Leiden, New York: E.J. Brill, 1995
J.C. VanderKam, P. Flint, Meaning of the Dead Sea Scrolls, London: Clark, [2005]

x