A zsidóság művelődéstörténete a „Pirké Ávot” (PA), az Atyák Fejezetei értelmezésének tükrében - Dr. Raj Ferenc rabbi

Tematika és óraleírások

 

 

Ez a hat-hetes mini-kurzus a Misna, a szóbeli posztbiblikus zsidó tanítás legnépszerűbb traktátusát, a „Pirké Ávot” (PA), az Atyák Fejezeteit fogja megtárgyalni. A hallgatók megismerkedhetnek a rabbinikus irodalom kiemelkedő alakjaival, és betekintést nyerhetnek a korabeli, a polgári időszámítás első két évszázadának különleges gondolat és eszmevilágába. A történelmi események figyelembevétele mellett a hagyományos írásmagyarázók e könyvhöz fűzött legfontosabb kommentárjait is megbeszéljük és elemezzük.

Noha lesznek utalások az eredeti héber szövegre; az előadások nyelve magyar és más nyelv ismerete nem szükséges. Dr. Raj szívesen segíti azokat a diákokat, akik jobban szeretnének elmélyülni a Misna szövegek tanulmányozásában.


Misna idézetek és ajánlott témák

Február 27
 
       „Ő (Hillél) szokta mondani: Ha én nem vagyok magamért, ki lesz én érettem, de ha csak magamért vagyok, akkor mi vagyok, s ha nem most, akkor mikor?” (PA 1:14)
        Az egyén és a közösség egymáshoz való viszonya
        
Március 5

 „Szép, ha a Tóra tanulása valami gyakorlati munkával kötődik össze.” (PA 2:2)
 Az ideális ember, ahogy a rabbik elképzelték

Március 12

 „Imádkozzál az állam jólétéért, mert ha nem félnének az emberek tőle, akkor az egyik a másikat elevenen elnyelné.” (PA 3:2)
 Zsidóság és politika a diaszpóra országaiban

Március 19

 „Nincs módunkban megtudni (az okát) sem a gonoszok jólétének, sem az igazak szenvedéseinek.” (PA 4:15)
 Teodicea – filozófiai istenigazolás

Március 26

 „Minden vita, amely Isten nevében folytatódik, eredményhez vezet, de ami nem; az nem vezethet eredményhez.” (PA 5: 17)
 Hillél és Sámmáj az ideális vitapartnerek  

Április 2

 „Aki társától akár csak egy fejezetet, vagy egy törvényt, vagy egy bibliai mondatot, vagy egy szót, vagy akár csak egy betűt is tanul, köteles iránta tisztelettel viseltetni.” (PA 6:3) 
 Plágium a zsidó jog megítélésében

 

Az értékelés szempontjai:

Az otthoni felkészülés és az órai részvétel (30%)
Írásbeli dolgozat (35%); elkészítési határidő: március 19. 
Szóbeli vizsga (35%); április 9.

Az órák és a vizsgák hétfőnként a Bálint Házban, Bp., Révay utca 16-ban lesznek megtartva.

x