Az ókori Közel Kelet története - Kőszeghy Miklós

Tematika és irodalomjegyzék

 

Az ókori Közel-Kelet története – szeminárium
Az ókori Mezopotámia története PPKE BTK, 2010. őszi félév (BA), vezeti: Dr. habil. Kőszeghy Miklós, egyetemi docens,.
1. Bevezetés: Mi a forrás? A Gen 14 mint forráselemzési esettanulmány.
2. A sumer királylista
A datálás lehetőségei, egy forrás kora, emberfeletti hosszúságú életkorok, szinkronitás és linearitás.
3. Agade királyainak birodalma
Kötelező olvasmány: ÓKTCh III/B/1-2, 104-105; III/B/7, 109-110.
Referátum-1.: Sarrukin és Naram-Szin: nagyapa és unoka
S. Franke: Kings of Akkad: Sargon and Naram-Sin, in: CANE II, New York, 1995, 831-841.
Szerk. P. Attinger – M. Wäfler: Akkade-Zeit und Ur-III Zeit, Fribourg, 1999, 29-55. (angol)
H.J. Nissen: Geschichte Altvorderasiens, Oldenbourg, 1999, 60-65 
4. Gilgames és Sulgi
Kötelező olvasmány: Gilgames és Agga, Kistükör, 139-142.
Referátum-2: Sulgi és birodalma
D. O. Edzard: Geschichte Mesopotamiens, München 2004, 96-108.
J. Klein: Shulgi of Ur: King of a Neo-Sumerian Empire, in: CANE II, New York 1995, 843-857.
5. Iszintől Babilonig
Kötelező olvasmány: Kistükör, 261-264; ÓKTCh III/G/2, 173.
Referátum-3: Hammurabi és elődei az ókori Mezopotámiában
H. Klengel: Hammurapi von Babylon und seine Zeit, Berlin 1977, 109-152.
M. van de Mieroop: Hammurabi, King of Babylon, London, 2005, 64-79.
M. Labat: Der Weg zum Reiche Hammurabis, FWg 2, Frankfurt, 1967, 182-187.
A.K. Grayson: History of Babylonia, ABD IV, 759-762.
6. A nagyhatalmi klub
Kötelező olvasmány: ÓKTCh III/F/1-5, 169-172.
Referátum-4: Dinamikus hatalmi egyensúly az ókori Közel-Keleten
N. Crüseman et al.: Prestigegüter und Politik, in: szerk. K. Bartl et al.: Zwischen Euphrat und Indus, Hildesheim, 1995, 175-192. 
W.J. Murnane: Imperial Egypt and the Limits of Power, in. Ed. R. Cohen et al.: Amarna Diplomacy, Baltimore, 2000, 101-111
Referátum-5.: A hettiták és birodalmaik
O. Gurney: Die Hethiter, Dresden, 1969, 71-86.
A. Kuhrt: Az ókori Közel-Kelet, Piliscsaba, 2005, 105-154.
7. Egyiptom és a hettiták kapcsolatrendszere
Kötelező olvasmány: ÓKTCh II/18, 53-56.
Referátum-6.: Egy csata és egy békeszerződés története (két fő részére)
D.B. Redford: Egyt and Canaan, Princeton, 1993, 177-190.
H. Klengel: Geschichte des Hethitischen Reiches, Leiden, 1999, 214-217 + 266-267.
H. Klengel: Hattuschili und Ramses, Mainz, 2002, 25-50.
8. A tengeri népek vándorlása
Kötelező olvasmány: ÓKTCh II/20, 56-59.
Referátum-7.: A bronzkori civilizáció összeomlása a Közel-Keleten 
R. Drews: The End of the Bronze Age, Princeton, 1993, 48-72.
H.Klengel: Geschichte des Hethitischen Reiches, Leiden, 1999, 309-319.
9. Az Újasszír birodalom kezdetei
Kötelező olvasmány: A Kurkh-monolit (külön lapról)
Referátum-8.: Egy szadista birodalom?
D.O. Edzard: Geschichte Mesopotamiens, München, 2004, 184-187.
A.K. Grayson: History of  Mesopotamia, ABD IV, 741-751
E. Cancik-Kirschbaum: Konzeption und Legitimation der Herrschaft in neuassyrischer Zeit, WdO 25, 1995, 5-20
10. Asszíria Újbirodalma teljében
Kötelező olvasmány: ÓKTCh G/9, 181; 185-186.
Referátum-9.: Asszíria az Ószövetségben
Terepbejárás az Ószövetség könyveiben, tovább pontosítandó szakirodalmi tételekkel.
11. Babilon utolsó birodalma
Kötelező olvasmány: ÓKTCh III/H/3, 237-238.
Referátum-10.: Babilon topográfiájának kérdései
D. J. Wiseman: Nebuchadrezzar and Babylon, Oxford, 1985, 51-72.
J. Oates: Babylon. Stadt und Reich im Brennpunkt des Alten Orients, Bergisch-Gladbach, 1983, 174-190.
12. Kürosz, az udvarias hódító?
Kötelező olvasmány: ÓKTCh VIII/4 §1-6, 321; § 18-20, 323-324.
Referátum-11.: Kürosz és Babilon – egy kényes kapcsolat
M.A. Dandamaev: A Political History of the Achaemenid Empire, Leiden, 1989, 39-65.
13. Zárthelyi dolgozat

x