Bevezetés a Tóra rejtelmeibe - Dr. Raj Ferenc rabbi

Tematika és óraleírások

 

BEVEZETÉS A TÓRA REJTELMEIBE  (A Tóra hetiszakaszai a hagyományos zsidó szövegmagyarázat fényében)

Előadó: Dr. RAJ FERENC (PhD)  rabbi

Ennek az intenzív kurzusnak segítségével, az aktuális hetiszakasz (Párását há-sávuá) elemzésén keresztül lehetőség nyílik a zsidó Szentírásmagyarázat alapjainak megismerésére. Áttekintést fogunk nyerni a Talmud bölcseinek gondolatmenetétől kezdve a 21. század legmodernebb Biblia értelmezéséig, és persze az internet-en található fontos források sem fogják elkerülni előadónk figyelmét.

A résztvevőknek alkalmuk lesz megvitatni, hogy vajon lehet-e találni a Tórában választ korunk égető kérdéseire.

Noha lesznek utalások az eredeti héber szövegre; az előadások nyelve magyar és más nyelv ismerete nem szükséges. Dr. Raj szívesen segíti azokat a diákokat, akik jobban szeretnének elmélyülni a Tóra szövegek tanulmányozásában.


Időpontok   Megbeszélendő szövegek


Szeptember 12   Mózes ötödik könyve  26:1-29:8
Szeptember 19   Mózes ötödik könyve  29:9-31:30 
Szeptember 26   Mózes ötödik könyve  32:1-52
Október 3   Mózes harmadik könyve 16:1-34; 18:1-30*
Október 10   Mózes második könyve 33:12-34:26**
Október 17   Mózes első könyve  1:1-6:8
Október 31    Mózes első könyve  12:1-17:27
November 7   Mózes első könyve  18:1-22:24
November 14   Mózes első könyve  23:1-25:18
November 21   Mózes első könyve  25:19-28:9
November 28   Mózes első könyve  28:10-32:3   

*Speciális Tóra szakasz Jom Kippur-ra
**Speciális Tóra szakasz Szukkot szombatjára.

Bibliai idézetek és ajánlott témák


Szeptember 12
 „midőn megőrzöd az Örökkévaló, a te Istened parancsolatait és jársz az ő útjain...” (28:9)
 Imitatio Dei. Hogyan lehet Istent imitálni? 

Szeptember 19
 „az életet és a halált tettem eléd, az áldást és az átkot! Válaszd tehát az életet, azért, hogy életben maradj, te és magzatod...” (30:19)
 Szabad akarat.

Szeptember 26
 „Kérdezd atyádat és tudtodra adja, véneidet s elmondják neked.” (32:7)
 Szülők és gyermekek.

Október 3
 „És szerezzen engesztelést azon pap, akit fölkennek és kinek kezét megtöltik, hogy pappá legyen atyja helyett;…” (16:32)
 Bibliai papok és 21. századi rabbik: Hasonlóságok és különbségek.
Október 10
  „Az Örökkévaló, az Örökkévaló, irgalmas és kegyelmes Isten, hosszantűrő, bőséges a szeretetben és igazságban…” (34:6)
 Isten 13 tulajdonsága.

Október 17
 „És teremtette Isten az embert az ő képmására, Isten képmására teremtette őt; férfinak és nőnek teremtette őket..” (1:2)
Ferfiak és nők; egyenlőség vagy egyenlőtlenség?
  
Október 31
 „Menj el országodból, szülőföldedről és atyád házából azon országba, melyet én neked mutatok.”
 Bolygó zsidó: a legenda és a valóság.

November 7
 „Vajon az egész föld bírája ne cselekednék igazságot? (18:25)
 Az isteni igazságosság misztériuma.

November 14
 „…megesketlek téged az Örökkévalóra, az ég Istenére s a föld Istenére, hogy nem veszel feleséget fiamnak a kanaáni leányai közül…” (24:3)
 Zsidóság és vegyes-házasság.

November 21
 „S nagyok lettek a fiúk és lett Ézsau vadászni tudó ember, a mező embere, Jákob pedig jámbor ember, sátorlakó.” (25:27)
 Testvérek versengése.

November 28
 „És fölébredt Jákob az álmából s mondta: Valóban az Örökkévaló van ezen a helyen és én nem tudtam.” (28:16)
 A rejtőzködő Isten.

Az értékelés szempontjai:

Az otthoni felkészülés és az órai részvétel (30%)
Írásbeli dolgozat (35%); elkészítési határidő: november 28. 
Szóbeli vizsga (35%); december 6.

*** Az órák és a vizsgák a Bálint Házban, Bp., Révay utca 16-ban lesznek megtartva.

x