Bibliai héber 6 - Balogh Katalin

Tematika és irodalomjegyzék

 

BIBLIAI  HÉBER 6.   Jeremiás könyve
Balogh Katalin nyelvtanár
Szerda 1230-1400


Óra típusa: szeminárium
Heti óraszám: 2
Óra tartama: 1 félév
Értékelés: gyakorlati jegy

Számonkérés módja: évközi témazáró dolgozat (a félév közepe táján), év végi zárthelyi dolgozat (az utolsó órán). Az érdemjegy a dolgozatok átlagából és az órai munkából tevődik össze.

Szakirodalom:                  - BRIGHT, John: Jeremiah, New York, 1965
- R.P.CARROL: Jeremiah, JSOT Press, Sheffield, 1993
- BRUEGGEMANN, Walter: To pluck up, to tear down (1-25), Grand-Rapids-   Edinburgh, 1988


 
Megjegyzés: Az óra alapszövegéül a Biblia Hebraica Stuttgartensia - továbbiakban BHS - R. Kittel féle kritikai szövegkiadása szolgál. (Biblia Hebraica Stuttgartensia, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1967-77)
A félév anyaga előre meghatározott szövegmennyiségből áll, melynek egy részét az órán közösen dolgozzuk fel. A további részek önálló, otthoni feldolgozásra kerülnek. A két rész aránya megközelítőleg 2:1. A félév során különleges figyelmet szentelünk a költői szövegtechnikák vizsgálatának. Az óra ezen kívül az olvasott szöveg nyelvészeti és szövegkritikai problémáira hívja fel a hallgatók figyelmét.

 

A félév beosztása:

 

1.          1:19

2.          2:37

3.          3:25

4.          5:31

5.          7:34

6.          10:25

7.          Évközi dolgozat

8.          16:21

9.          18:23

10.        20:17

11.        29:32 vagy 31:23-38!

12.        Év végi dolgozat

x