Bibliai héber 8 - Kamrada Dolores

Tematika és irodalomjegyzék

 

Bibliai héber 8
(Szövegolvasás)
Keleti nyelvek és kultúrák BA, Hebraisztika szakirány; 2 gy.
2009-10 tavaszi félév
Oktató: Kamrada Dolores

1. óra: Bevezető. A Sámson narratíva (Bírák 13-16) szerkezete, a történetkritikai és narratológiai kutatások ismertetése
2. óra: Bírák 13:1-15. Szövegolvasás, nyelvtani elemzés (ugyanígy az alábbi órákon is). Párhuzamos motívumok a Héber Bibliában (pl. Gen. 6:1-4; 1 Sámuel 1). A nazireátus (l. Numeri 6)
3. óra: Bírák 13:16-25. Theophania a Héber Bibliában.
4. óra: Bírák 14:1-11. Párhuzamok a Saul és Sámson ciklus között. 
5. óra: Bírák 14:12-20. Találós kérdések a Bibliában és az ókori Közel-Keleten. A JHWH lelke motívum
6. óra: Bírák 15:1-20. Szoláris elemek a Sámson történetekben. Etiologikus történetek a Héber Bibliában
7. óra: Bírák 16:1-21. A Sámson és Delila történet biblikus párhuzamai (Jáel és Sziszera, Judit és Holofernész). A haj motívum jelentése és jelentősége
8. óra: Bírák 16:22-31. Sámson önfeláldozása, nazireus küldetésének beteljesülése
9. óra: A Saul ciklus különböző rekonstrukciói az 1 Sámuel könyvén belül. 1 Sámuel 1
10.  óra: 1 Sámuel 9. Mesemotívumok a Saul ciklusban. A látóember és a próféta alakja
11. óra: 1 Sámuel 10. A három részből álló királyválasztási séma (mint irodalmi motívum – Diana Edelman)
12. óra: 1 Sámuel 11. A JHWH lelke motívum párhuzamos megjelenései a Saul és a Sámson történetekben

Irodalom:
Kamrada, D. G. (2010) Hairy Samson. The Function of the Hair Motif in the Samson Cycle. EABS Annual Meeting 2009, Cultural Memory Session (conf. vol.; ed. Pernille Carstens; London: Equinox), 27 pages; forthcoming.

Rózsa H.: Az Ószövetség keletkezése (Szent István Társulat, Budapest, 1999); I. 317-43.
J. A. Soggin: Bevezetés az Ószövetségbe (Kálvin kiadó, Budapest, 1999); 191-211.


Ajánlott művek:
Brooks, S. S. (1996) Saul and the Samson Narrative. JSOT 71: 19—25.
Bodner, K. (2008) 1 Samuel. A Narrative Commentary. Sheffield: Sheffield Phoenix Press.
Crenshaw, J. L. (1979) Samson. A Secret Betrayed, a Vow Ignored. London: SPCK.
Diamond, E. (1997) An Israelite Self-Offering in the Priestly Code: A New Perspective on the Nazirite. JQR 88/1—2: 1—18.

Long, V. P. (1989) The Reign and Rejection of Saul. Atlanta (GA): Scholars Press.

Mobley, G. (2006) Samson and the Liminal Hero in the Ancient Near East. New York—London: T&T Clark.

Niditch, S. (1990) Samson As Culture Hero, Trickster, and Bandit: The Empowerment of the Weak. CBQ 52: 608—24.

x