Fröhlich Ida – A termékeny félhold vallásai II.

szerda 8:30-10:00, Ans 006/A

február 11.

Mezopotámia: a sumer vallás

február 18.

Mezopotámia: az akkád és óbabiloni kor

február 25.

Mezopotámia: Asszíria

március 4.

Mezopotámia: a Kr.e. 1. évezred (újbabiloni kor)

március 11.

A hettita birodalom és Urartu vallásai

március 18.

Szíria a Kr.e. 3.évezredben: Ebla, Szíria

március 25.

Ugarit                                             

április 8.

Kanaáni vallás

április 15.

A Jahve-vallás eredete

április 22.

A Jahve-vallás mint Izrael államvallása

április 29.

Jahve-vallás a kettészakadt királyságban (Izrael, Júda)

május 6.

Szíria, perzsa és hellénisztikus kor

május 13.

Ammoniak, edomiak, és nabateusok


KÖVETELMÉNYEK ÉS IRODALOMJEGYZÉK

A kollokviumon az előadások anyaga és a vonatkozó források ismerete kötelező.

A feldolgozáshoz szükséges források (az alábbi lista az egyes forrásokhoz több lelőhelyet is tartalmaz):

ANET - Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament (ed. J.B. Pritchard), Princeton 1969 és későbbi kiadások

ANEP - Ancient Near Eastern Pictures Relating to the Old Testament (ed. J.B. Pritchard), Princeton 1969

Baal és Anat: ugariti eposzok, ford. Maróth Miklós, Budapest: Magyar Helikon 1986

Biblia, Ó- és Újszövetség – bármely modern magyar fordítás

„Fénylő ölednek édes örömében”. A sumer irodalom kistükre (összeáll., ford. Komoróczy Géza), Budapest 1970 és későbbi kiadások

http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Okor-kelet/Okori.es.keleti.vallasok

Gilgames. Agyagtáblák üzenete (ford. Rákos Sándor), Budapest: Európa Könyvkiadó 1966 és későbbi kiadások (Szépirodalmi: 1985)

K.C. Hanson’s Home Page, www.kchanson.com (mezopotámiai szövegek angol fordításai)

Lukianosz, Összes művei, ford. Bollók János et al., 1-2, Budapest: Magyar Helikon 1974

Myths from Mesopotamia: creation, the flood, Gilgamesh, and others, ed. transl. Stephanie Dalley, Oxford; New York: Oxford University Press 2000

The Electronic Text Corpus of Sumerian Literature: www.etcsl.orinst.ox.ac.uk

TUAT – Texte aus der Umwelt des Alten Testaments, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 1984-

Kézikönyvek:

ABD – The Anchor Bible Dictionary, 1-6, New York: Doubleday 1992

Bellinger, G.J. (szerk.), Nagy valláskalauz, Budapest: Akadémiai Kiadó 1993

Black, J. A. – Green, R. (eds.), Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia, London, 1992

DDD – Dictionary of Deities and Demons in the Bible, eds. K. van der Toorn, Bob Becking, P.W. van der Horst, Second Extensively Revised Edition, Leiden Grand Rapids: Brill, Eerdmans, 1999 és későbbi kiadások

Encyclopedia Judaica 1-17, Jerusalem: Keter Publishiing House 1973; 1982

Encyclopedia of Religion, ed. M. Eliade, Mac Millan; Simon and Schuster 1996 (CD-változat, PPKE Médiatár Augustineum alagsor)

Gods, demons, and symbols of ancient Mesopotamia: an illustrated dictionary, eds. Jeremy A. Black, Anthony Green, Tessa Rickards, London: British Museum Press 1988 és későbbi kiadások (Austin, Texas: University of Texas Press 1992)

Hastings, James (ed.), Encyclopaedia of religion and ethics 1-13, Edinburgh: Clark 1994

Mitológiai enciklopédia 1-2, Budapest: Gondolat 1988

The Catholic Encyclopedia, New Advent, 2003 (CD-változat, PPKE Médiatár Augustineum alagsor)

Theologische Realenzyklopädie, Berlin, New York: Walter de Gruyter 1977

x