Ḥadīṯ

A kurzus bevezeti a hallgatókat az iszlám alapvető forrásai - Korán és ḥadīṯ - közül az utóbbiba. Célja, hogy megismertesse a ḥadīṯ szerkezetét, tartalmát, stílusát, s hogy milyen szerepet tölt be a muszlim vallási és kulturális életben, valamint, hogy bepillantást nyújtson abba, hogy az idők folyamán milyen értelmezési és kritikai módszerek kísérték fejlődését, gyűjtését.


Előfeltételek:

Mivel az órák jelentős része szövegolvasással telik majd, ezért a kurzus felvételének előfeltétele az elsőéves klasszikus arab nyelvi képzés teljesítése.


Célkitűzés

A kurzus végére a hallgatók rálátnak a ḥadīṯnak, mint az iszlám egyik legkorábbi forrásának történeti és fogalmi jelentőségére, valamint a hit és a gyakorlat szintézisében játszott szerepére. Megismerik a ḥadīṯ-irodalom nyelvészeti és szerkezeti jellemzőit, valamint azt az elméleti hátteret, mely a „ḥadīṯ-tudomány” formálódását meghatározta.


Munkamenet

Heti óraszám: 1. A szűk időkeretre való tekintettel az elméleti háttér (szakirodalom, elsősorban Goldziher Ignác, A hadisz kialakulása) egy része előre elolvasandó. A szöveg megértését ellenőrző kérdések után lehetőség van a nehezen érthető részek megbeszélésére, magyarázatára, majd az órák nagy része az elsődleges források olvasásával, fordításával és értelmezésével folytatódik. A források magját al-Nawawī, Negyven hagyomány c. gyűjteménye képezi majd.


Értékelés

Az értékelés alapja a jelenlét és az órai munka (70 %); de a félév utolsó óráján a hallgatók egy 45 perces ZHt is írnak majd, melyben az elolvasott elméleti anyagra vonatkozó kérdések lesznek, valamint a közösen fordított szövegekből rövid szemelvények fordítása kerül ellenőrzésre.


Olvasmánylista:

Kötelező olvasmányok:

  • Goldziher Ignác, A hadisz kialakulása, in: G.I. Az iszlám kultúrája, Bp., Társadalomtudományi, 1981. 181-591. Ebből hétről-hétre egy-egy fejezet előre elolvasása kötelező.
  • Juynboll, G.H.A., Ḥadīth and the Qur’ān: In: Encyclopaedia of the Qur’ān, vol II., 376-397.
  • Robson, J., Ḥadīṯ, in: IE2 III. 23-29.

 

Ajánlott olvasmányok:

  • Juynboll, G. H. A., Muslim tradition: studies in chronology, provenance and authorship of early Hadith (Cambridge: Cambridge University Press, 1983). (L. MTAK – Keleti Gyűjtemény)
  • Juynboll, G. H. A., Encyclopedia of canonical ḥadīth, Leiden-Boston, Brll, 2007. ((L. MTAK – Keleti Gyűjtemény)
  • Schacht, J., The Origins of Muhammadan jurisprudence (Oxford: Clarendon Press, 1950). ). (L. MTAK – Keleti Gyűjtemény, v. https://ahadithstudies.files.wordpress.com/2010/07/origins-muhammadan-jurisprudence-schacht.pdf)
  • Harald Motzki, Hadith: origins and development, 2004. (L. MTAK – Keleti Gyűjtemény)
  • Jonathan Brown. The canonization of al-Bukhari and Muslim: the formation and function of the Sunni hadith canon. 2007. (PDF)
  • Scott Lucas. Constructive critics, hadith literature, and the articulation of Sunni Islam: thelegacy of the generation of Ibn Sa`d, Ibn Ma`in and Ibn Hanbal, 2004. (PDF)
  • Ali, Muhammad, A Manual of Hadith, London-Dublin, Curzon, 1977. (L. MTAK – Keleti Gyűjtemény)
x