Iszlám I. - Dobos Károly Dániel

Tematika és irodalomjegyzék

 

ISZLÁM I.

Az iszlám misztikája

Dr. Dobos Károly Dániel

Előadás
(Heti 2 óra)

Az előadás átfogó képet kíván nyújtani az iszlám misztikus hagyományáról, annak sajátos forrásairól, a környező kulúrák és hagyományok szerepéről, az iszlám teológiával és vallásjoggal való interakciójáról, illetőleg a szúfizmusnak az iszlám társadalmakban elfoglalt helyzetéről. Az előadás anyagát szervesen kiegészíti a „Vallás a középkori társadalomban. Az iszlám misztikája” c. gyakorlati kurzus, ahol a hallgatóság korai, arab nyelvű misztikus szövegek olvasásán keresztül ismerkedhet meg a szúfi szövegek formai és tartalmi sajátosságáival.

Tematika:

Február 16

Bevezetés: Az iszlám misztikája. Szúfizmus és iszlám viszonya. Szúfik az iszlám társadalmakban. A misztikus hagyomány nyelvi megjelenési formái és előzményei: Korán, mirádzs, pogány-kori líra.

Február 23

A szúfizmus korai története az iszlám első négy évszázadában I. 

Március 2

A szúfizmus korai története az iszlám első négy évszázadában II.

Március 9

A szúfizmus korai története az iszlám első négy évszázadában III. 

Március 16

A szúfizmus korai története az iszlám első négy évszázadában IV.

Március 23

Intézményesült szúfizmus a 12. századtól. A szúfi rendek. I.

Április 6

Intézményesült szúfizmus a 12. századtól. A szúfi rendek. II.

Április 13

A szúfi teozófia: Szuhrawardi Maqtul és Ibn Arabí

Április 20

Szúfi líra: arab, perzsa, török nyelvű misztikus poézis I.

Április 27

Szúfi líra: arab, perzsa, török nyelvű misztikus poézis II.

Május 4

A szúfizmus az indiai szubkontinensen

Május 11

Modern szúfizmus az iszlám világában

BIBLIOGRÁFIA:

Segédeszközök:

Louis Massignon: Essay on the Origins of the Technical Language of Islamic Mysticism. Translated from the French with an Introduction by Benjamin Clark. Notre Dame: University of Notre Dame, 1997.

Abd al-Razzáq al-Qásháni: A Glossary of Sufi Technical Terms. Translated from the Arabic by Nabil Safwat. London: Octagon Press, 1991.

Kötelező olvasmányok:

Annemarie Schimmel: Mystical Dimension of Islam /Chapel Hill: University of North Carolina Pr., 1978/ (Ugyanaz németül: Mystische Dimensionen des Islam Frankfurt am Main: Insel, 19952)

Carl W. Ernst: ’The sacred sources of Sufism’ in Carl W. Ernst: The Shambala guide of Sufism /Boston-London: Shambala, 1997/ pp. 32-57.

Seyyed Hossein Nasr: ’The spiritual states of Sufism’ in Seyyed Hossein Nasr: Sufi Essays /Albany: state University of New York, 1991/ pp. 68-83.

Seyyed Hossein Nasr: ’Seventh-century sufism and the School of Ibn Arabi’ in Seyyed Hossein Nasr: Sufi Essays /Albany: state University of New York, 1991/ pp. 97-103.

Carl W. Ernst: ’Sufi Poetry’ in Carl W. Ernst: The Shambala guide of Sufism /Boston-London: Shambala, 1997/ pp. 147-178.

Carl W. Ernst: ’Sufism in the contemporary world’ in Carl W. Ernst: The Shambala guide of Sufism /Boston-London: Shambala, 1997/ pp. 199-228.

Tilman Nagel: Geschichte der islamischen Theologie Von Mohammed bis zur Gegenwart /München: Beck, 1994/ Aki nem olvas németül: Majid Fakhry: A Short Introduction to islamic Philosophy, Theology and Mysticism /Oxford: Oneworld, 1997/. 

x