Izrael és a diaszpóra - szeminárium - Kőszeghy Miklós

Tematika és óraleírás

 

Izrael és a diaszpora története – szeminárium
PPKE BTK, 2010, tavaszi félév, hétfő 12,00-13,30, Augustineum 108, vezeti: Dr. habil. Kőszeghy Miklós egyetemi docens
1. Bevezető
Technikai tudnivalók, referátum-témák kiosztása, ószövetségi szövegtípusok.
2. Az ókori Közel-Kelet a Kr.e. II. évezred végén
Referátum: Az Amarna-kor és az Amarna-reform Egyiptomban
Kákosy László: Az ókori Egyiptom története és kultúrája, Budapest, 1998, 141-153.
3. Az izraeli honfoglalás szövegei
Kötelező olvasmány: Józsue 6, Bírák 1,27-36
Referátum: Kik voltak a habiruk?
R. Borger:
Anchor Bible Dictionary (a továbbiakban: ABD) vonatkozó szócikke
4. Az államépítés problémái
Kötelező olvasmány: Bír 9, 2Sám 11-12
Referátum: Dávid birodalma
Kőszeghy Miklós: Dávid, Kréné 1, Budapest, 2001, 94-126.
H.-J. Stoebe: David und der Ammoniterkrieg, in. Uő: Geschichte, Schicksal, Schuld und Glaube, Frankfurt, 1989, 134-144.
5. Salamon-hagyományok az Ószövetségben
Kötelező olvasmány: Példabeszédek 31,10-31
Referátum: Milyen bölcs volt Salamon?
Karasszon István: Milyen bölcs volt Salamon?
Referátum: Az izraeli bölcsességi irodalom jellegzetességei
Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése, Budapest, 1986, 579-584
Kákosy László: Az ókori Egyiptom története és kultúrája, Budapest, 1998, 272-278.
6. Egy puccs és egy propagandabeszéd
Kötelező olvasmány: 2Kir 9-10 + 18,17-37
Referátum: Asszíria és Júda Kr.e. 701
Az idehaza elérhető, Izrael történetéről szóló monográfiák anyagának áttekintése.
7. Egy trauma feldolgozásának szövegei
Kötelező olvasmány: Jer 28, Zsolt 137
Referátum: A reális Babilon – egy metafora hátteréről
D. J. Wiseman: Nebuchadrezzar and Babylon, Oxford, 1985, 51-72.
J. Oates: Babylon. Stadt und Reich im Brennpunkt des Alten Orients, Bergisch-Gladbach, 1983, 174-190.
8. Túlélési stratégiák a babiloni fogság után
Kötelező olvasmány: Neh 13 (kötelezőn felül: Rut könyve)
Referátum: Rut könyvének irodalomtörténete
Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése, Budapest, 1986, 592-597.
Jutta Hausmann: Ruth, Kréné 6, Budapest, 2006, 64-74.
9. Hellenizmus és/vagy judaizmus?
Kötelező olvasmány: Prédikátor könyve 1. fejezet
Referátum: A Prédikátor könyvének irodalomtörténete
Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése, Budapest, 1986, 604-613.
10. Széttöredezettség és ellenállás Róma halálos szorításában
Kötelező olvasmány: Josephus Flavius: Zsidó háború, II. könyv, 8. fejezet
Referátum: Josephus Flavius, a történetíró
Pauly-Wissowa: Realenzyklopädie der klassischen Altertumswissenschaft von. címszó.
ABD vonatkozó címszó
11. Jézus perének problémái
Kötelező olvasmány: Mt 26,14-27,66
Referátum: Jézus perének jogtörténeti vázlata
Sáry Pál: Bűnvádi eljárások az Újszövetségben, Szent István Társulat, Budapest, 2003, 15-111.
12. Zárthelyi dolgozat

x