Keleti irodalmak története - Dobos Károly Dániel

Tematika

 

(BBNKA20100)


Előadás
heti 2 óra


Előadó: Dobos Károly Dániel


A keleti irodalmak története c. kurzus célja megismertetni a hallgatót az ókori írásbeliség materiális és szellemi hátterével, valamint az írásbeliségnek az egyes ókori társadalmakban betöltött sajátos szerepével. Az előadás a Héber Biblia kialakulásának paradigmatikus esetén keresztül szemlélteti a „gondolat materializálódásának” állomásait a betűtől a kánonig. E folyamat természetesen értelmezhetetlen maradna a rendelkezésünkre álló mezopotámiai, illetőleg egyiptomi anyag komparatív használata nélkül.


Kötelező olvasmányok:

Van der Toorn, Karel: Scribal Culture and the Making of the Hebrew Bible. (Cambridge: Harvard University Press, 2007).

Vantiphout, Herman: ’Memory and Literacy in Ancient Western Asia’, in Civilizations of the Ancient Near East, edited by Sasson, Jack M. (Peabody: Hendricson, 20062). Volume IV. 2181-2196. pp.

Black, Jeremy. A. and Tait, William J.: ’Archives and Libraries in the Ancient Near East’, in Civilizations of the Ancient Near East, edited by Sasson, Jack M. (Peabody: Hendricson, 20062). Volume IV. 2197-2209. pp.

Wente, Edward F.: ’The Scribes of Ancient Egypt’, in Civilizations of the Ancient Near East, edited by Sasson, Jack M. (Peabody: Hendricson, 20062 ). Volume IV. 2211-2220. pp.

Pearce, Laurie E.: ’The Scribes and Scholars of Ancient Mesopotamia’, in Civilizations of the Ancient Near East, edited by Sasson, Jack M. (Peabody: Hendricson, 20062). Volume IV. 2265-2278. pp.

A kötelező tananyag elérhető:

Van der Toorn könyve:

http://testverkek.hu/toorn.pdf

A többi szöveg:

http://testverkek.hu/cane1.pdf
http://testverkek.hu/cane2.pdf
http://testverkek.hu/cane3.pdf
http://testverkek.hu/cane4.pdf


Ajánlott olvasmányok:

Oppenheim, Leo A: Az ókori Mezopotámia: egy holt civilizáció portréja. (Budapest: Gondolat, 1982).

Blau Lajos: Az óhéber könyv: adalék az ókori kultúrtörténethez és a bibliai irodalomtörténetkhez. (Budapest: Logos, 19962). 

x