Keleti népek vallástörténete - Bácskay András

Tematika és irodalomjegyzék

 

Keleti népek vallástörténete
(Kurzusleírás)

A kurzus során az ókori Közel-Kelet fontosabb vallásait járjuk körül. A kurzus során a hallgatók megismerik a mezopotámiai az egyiptomi és a hettita népek vallását. Az egyes vallások kapcsán az alábbi témaköröket járjuk körül:  

•    Istenek világa
•    Tisztító rítusok 
•    áldozati rítusok 
•    állam és vallás (állami védőistenségek)
•    jóslás-bajelhárítás

Irodalomjegyzék
Egyiptomi vallás
Dobrovits Aladár: Irodalom és vallás az ókori Egyiptomban, Budapest:1979.
Kákosy László (2005): Az ókori Egyiptom története és kultúrája. Osiris, Budapest
Kákosy László (2002): Varázslás az ókori Egyiptomban, Lárky, Budapest
Erik Hornung (2009): Az egy és a sok. Typotex, Budapest.
Assmann, Jan (2001). The Search for God in Ancient Egypt. Cornell University Press.
David, Rosalie (2002). Religion and Magic in Ancient Egypt. Penguin.
Shafer, Byron E., ed (1991). Religion in Ancient Egypt: Gods, Myths, and Personal Practice. Cornell University Press.
Taylor, John (2001). Death and the Afterlife in Ancient Egypt. University of Chicago Press.

Mezopotámiai vallás
A. L. Oppenheim (1989): Az ókori Mezopotámia, Budapest.
Jeremy Black and Anthony Green (1992) Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia: An Illustrated Dictionary. Published in co-operation with British Museum Press. Austin: University of Texas Press.
Jean Bottéro (2001). Religion in Ancient Mesopotamia. Teresa Lavender Fagan (Translator). Chicago: University of Chicago Press.

Hettita vallás
O R Gurney (1977). Some Aspects of Hittite Religion, Oxford University Press, Oxford. 
G Beckman (1989). The Religion of the Hittites. Biblical Archaeologist 52/2-3, 1989, 98-108.
Volkert Haas (1997) Geschichte der hethitischen Religion,  Leiden—New York—Köln, 1994.

Szöveggyűjtemények
Ókori Keleti Történeti Chrestomatia (OKTCH)
W. W Hallo (ed.): Context of Scripture, I. kötet, Leiden, 1997.
Texte aus der Umwelt des alten Testament (TUAT)
Ancient Near Easten Texts (ANET)

x