Keleti népek vallástörténete - Dobos Károly Dániel

Tematika

 

BBNKH00300


Keleti népek vallástörténete


Előadás
heti 2 óra
Előadó: Dobos Károly Dániel


A kurzus célja megismertetni a hallgatókat a judaizmus késő ókori és középkori történetét leginkább befolyásoló rabbinikus judaizmus történeti és kultúrtörténeti hátterével, a rabbinikus zsidóság alapvető szövegemlékeivel, illetőleg a szöveges források alapján rekonstruálható fogalmi készletével és gondolatvilágával.

 


Kötelező olvasmányok:

Schwartz, Seth: Imperialism and Jewish Society (Princeton University Press, Princeton, 2001) 103–292

Robert Goldenberg: ’The Destruction of the Jerusalem Temple: its meaning and its consequences’, in The Cambridge History of Judaism Vol. 4. The Late Roman Period (Edited by Steven T. Katz; Cambridge UP: Cambridge, 2006) 191–205

Hayim Lapin: ’The origins and development of the rabbinic movement in the Land of Israel’ in The Cambridge History of Judaism Vol. 4. The Late Roman Period (Edited by Steven T. Katz; Cambridge UP: Cambridge, 2006) 205–229

Eric M. Meyers: ’Jewish Art and Architecture in the Land of Israel, 70 – c. 235’, inThe Cambridge History of Judaism Vol. 4. The Late Roman Period (Edited by Steven T. Katz; Cambridge UP: Cambridge, 2006) 174–190

David Kraemer: ’The Misnah’, in The Cambridge History of Judaism Vol. 4. The Late Roman Period (Edited by Steven T. Katz; Cambridge UP: Cambridge, 2006) 299–315

David Goodblatt: ’The political and social history of the Jewish Community in the Land of Israel, c. 235 – 638’, in The Cambridge History of Judaism Vol. 4. The Late Roman Period (Edited by Steven T. Katz; Cambridge UP: Cambridge, 2006) 404–430

Reuven Kimelman: ’Rabbinic prayer in late antiquity’, in The Cambridge History of Judaism Vol. 4. The Late Roman Period (Edited by Steven T. Katz; Cambridge UP: Cambridge, 2006) 573–611

Richard Kalmin: ’The formation and character of Babylonian Talmud’, in The Cambridge History of Judaism Vol. 4. The Late Roman Period (Edited by Steven T. Katz; Cambridge UP: Cambridge, 2006) 840–876

Günter Stemberger: ’Die rabbinische Hermeneutik’, in Günter Stemberger:Einleitung in Talmud und Midrasch (München, Beck, 19928) 25–40.     ELÉRHETŐ ANGOLUL IS: Günter Stemberger: Introduction to Talmud and Midrash(Edinburgh, T &T Clark, 1996)

Anette Yoshiko Reed – Adam Becker: ’Introduction: Traditional Models and New Directions’, in The Ways that never Parted. Jews and Christians in Late Antiquity and Early Middle Ages (Edited by Adam H. Becker and Annette Yoshiko Reed? Mohr: Tübingen, 2003) 1–24

 

Ajánlott olvasmányok:

Max Kadushin: The Rabbinic Mind (Global: Binghamton, 20014)

The Cambridge History of Judaism Vol. 4. The Late Roman Period (Edited by Steven T. Katz; Cambridge UP: Cambridge, 2006)

Günter Stemberger: Das klassische Judentum. Kultur und Geschichte der rabbinischen Zeit. (Beck: München, 2009)

Ephraim Urbach: The Sages Their Concepts and Beliefs (Harvard: Massachusetts, 19943)

Richard Kalmin: Jewish Babylonia between Persia and Roman Palestine (Oxford UP: Oxford, 2006)

David Kraemer: The mind of the Talmud: Intellectual History of the Bavli (Oxford UP: Oxford, 1990)

David Neusner: The formation of Jewish Intellect. Making Connections and Drawings Conclusions in the Traditional system of Judaism (Scholars: Atlanta, 1988)

The Cambridge Companion to the Talmud and Rabbinic Literature (Edited by Elisheva Fonrobert and Martin S. Jaffe; Cambridge UP: Cambridge, 2007)

Günter Stemberger: Juden und Christen im Heligen Land. Palästina unter Konstantin und Theodotius (Beck: München, 1987)

Shaye J. D. Cohen: ’The Rabbis in second century Palestine’, in The Cambridge History of Judaism Vol. 3. The Early Roman Period (Edited by W. Horbury, W.D. Davies, J. Sturdy; Cambridge UP: Cambridge, 1999) pp. 922-990.


ANYAGOK ELÉRHETŐSÉGE:

Imperialism and Jewish Society   http://testverkek.hu/imper.pdf

The Cambridge History of Judaism Vol. 4.   http://testverkek.hu/ch4.pdf

The Ways that never Partedhttp://testverkek.hu/ways.pdf

Introduction to Talmud and Midrash PPKE. BTK KÖNYVTÁR

x