Második keleti nyelv II. - Dobos Károly Dániel

Tematika és irodalomjegyzék

 

MÁSODIK KELETI NYELV

MODERN ARAB NYELV II.

Dr. Dobos Károly Dániel

Gyakorlat
Heti 2 óra

A kurzus célja:

A tanegység célja megismertetni a hallgatót a modern arab irodalmi nyelv grammatikájával. Mindemellett a kurzus hallgatói egy kb. 500 szóból álló alapszókincsre is szert tesznek. 
A modern arab grammatikai ismeretek a későbbiek során három irányban bővíthetők. Előkészíthetik a hallgatót klasszikus arab nyelvű szövegek önálló tanulmányozására, egy további (esetenként egy harmadik) sémi nyelvvel kiegészítve, megfelelő alapot szolgáltatnak a sémi nyelvészet tanulmányozásához. A modern irodalmi nyelv ismeretével könnyen megtanulható válik valamelyik élő arab dialektus.

A kurzus időbeosztása:

Február 16

A szabályos igék imperfectum ragozása. Nyelvtani gyakorlatok.

Február 23

Mutató névmások. A diptota névszók. Nyelvtani gyakorlatok.

Március 2

A szabályos igék szubjunktívusz és imperatívusz alakjai. Nyelvtani gyakorlatok.

Március 9

Tagadó formák az arab nyelvben. Nyelvtani gyakorlatok.

Március 16

Duális formák használata. Számnevek 1. rész. Nyelvtani gyakorlatok.

Március 23

A „kam” kérdőszó. Az arab időszámítás. Hónapnevek. Nyelvtani gyakorlatok.

Április 6

Számnevek 2. rész. Nyelvtani gyakorlatok.

Április 13

A gyenge igék ragozása. Kezdő, középső és végső waw-os igék perfectum formái. Nyelvtani gyakorlatok.

Április 20

A gyenge igék ragozása. Kezdő, középső és végső waw-os igék imperfectum formái. Nyelvtani gyakorlatok.

Április 27

A „kána” segédigei használata. Határozatlan névmások az arab nyelvben. Nyelvtani gyakorlatok.

Május 4

Igetörzsek. II., a III. és a IV. törzs az erős igéknél. Képzés és jelentés. Vonatkozói mellékmondatok. Nyelvtani gyakorlatok.

Május 11

Igetörzsek. II., a III. és a IV. törzs a gyenge igei gyökök esetében. Képzés és jelentés. Vonatkozói mellékmondatok. Nyelvtani gyakorlatok.


BIBLIOGRÁFIA

Tankönyv: 
• E. Schulz – G. Krahl – W. Reuschel: Standard Arabic. Cambridge University Press, 2000.

Nyelvi segédeszközök: 
• W. Fischer: Grammatik des klassischen Arabisch, 2. kiad, Wiesbaden, 1987.
• W. Wright: A Grammar of the Arabic Language, számos kiadás. 
• H Wehr: Arabisches Wörterbuch für die Schriftsprache der Gegenwart, 5. kiadás, Wiesbaden, 1985.
• H. Wehr: A Dictionary of Modern Written Arabic, Translated by C. Milton, számos kiadás Keleten és Nyugaton.
• A. de Biberstein Kazimirski: Dictionnaire Arabe - Francais contenant tous les racines de la langue arabe, eredetileg Paris, 1860, több utánnyomás.

Kulturtörténeti ismeretek:

• CHAL = Cambridge History of Arabic Literature, sorozat számos szerzővel: 1. Arabic Literature to the End of the Umayyad Period. 2. Abbasid Belles-Letters 3. Religion, learning and science in the Abbasid period. 4. Modern Arabic Literature. 
• R. A. Nicholson: A Literary History of the Arabs. London, 1907. 
• F. Sezgin: Geschichte des arabischen Schrifttums, 9 kötet, Leiden, 1967-1984.
• H. Gatje (Hrsg.): Grundriss der Arabischen Philologie, 3 kötet, Wiesbaden, 1982-92.

x