Mezopotámia és Szíria vallástörténete - Fröhlich Ida

Tematika és óraleírás

 

Fröhlich Ida
Mezopotámia és Szíria vallástörténete


2010 I. félév
Szerda 10.00-11.45
Ambrosianum 220


Szeptember 8,
Bevezető: az órák célja, tematika

Szeptember 15, 
Ugarit istenvilága
Forrás: Baal és Anat

Szeptember 22, 
Szentélyek Szíriában
Forrás: Lukianosz, A szírek istennőjéről

Szeptember 29
Mítosz és irodalom Szíriában
Forrás: Lukianosz, A szírek istennőjéről

Október 6, 
Kanaán és a Biblia: a királyság vallása. Templomépítés és királyság: a salamoni templom és templomépítési gyakorlat az ókori Közel-Keleten
Forrás: 1Kir 5:15-9:11, 11.

Október 13, 
Kanaán és a Biblia: állami kultusz és népi vallásosság Izraelben
Források: Kőszeghy, Cseréplevelek; ABD ’Asherah’ címszó

Október 20, 
Prófécia és politika Júdában. A babiloni hódítás
Forrás: Jeremiás 7-8, 10-11, 13, 16, 19-23, 27-29, 36-38

November 3, 
Egy mezopotámiai uralkodó (Nabúnaid) és az arámi kultuszok
Forrás: Nabûna’id anyjának felirata Harránban; Nabûna’id felirata Harránban (ÓKTCh 232-234; 234-236); Kürosz agyaghenger-felirata (ÓKTCh); Verse account (ANET)

November 10, 
Júda és Mezopotámia: a babiloni és a bibliai világkép 
Forrás: Enúma elís („Amikor fent”) (GA), Gen 1.

November 17
Júda és Mezopotámia: teremtés-mítoszok
Forrás: Enki és Ninhurszag, Enlil és Ninlil, A kapa teremtése (SIK), Enúma elís („Amikor fent”) (GA), Atrahasis v-vii (Dalley), Gen 1-3

November 24
Júda és Mezopotámia: pusztulás (vízözön)-mítoszok
Forrás: Gilgames-eposz XI. tábla (GA), Atrahasis (Dalley), Gen 6-9

December 1, 
Dániel könyve és a mezopotámiai álomfejtés
Forrás: Dán 1-6. Oppenheim

December 8, 
Papság Izraelben, Szíriában és Mezopotámiában
Források: Dea Syria, Lev 21-23

Kötelező irodalom:
Források (az alábbi lista az egyes forrásokhoz több lelőhelyet tartalmaz):

ANET - Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament (ed. J.B. Pritchard), Princeton 1969 és későbbi kiadások

ANEP - Ancient Near Eastern Pictures Relating to the Old Testament (ed. J.B. Pritchard), Princeton 1969

BA - Baal és Anat: ugariti eposzok, ford. Maróth Miklós, Budapest: Magyar Helikon 1986

Biblia, Ó- és Újszövetség – bármely modern magyar fordítás

SIK - „Fénylő ölednek édes örömében”. A sumer irodalom kistükre (összeáll., ford. Komoróczy Géza), Budapest 1970 és későbbi kiadások

GA - Gilgames. Agyagtáblák üzenete (ford. Rákos Sándor), Budapest: Európa Könyvkiadó 1966 és későbbi kiadások (Szépirodalmi: 1985)

K.C. Hanson’s Home Page, www.kchanson.com (mezopotámiai szövegek angol fordításai)

Lukianosz, Összes művei, ford. Bollók János et al., 1-2, Budapest: Magyar Helikon 1974 
Dalley - Myths from Mesopotamia: creation, the flood, Gilgamesh, and others, ed. transl. Stephanie Dalley, Oxford; New York: Oxford University Press 2000
ETCSL - The Electronic Text Corpus of Sumerian Literature:http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/
TUAT – Texte aus der Umwelt des Alten Testaments, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 1984-
Kézikönyvek:
ABD – The Anchor Bible Dictionary, 1-6, New York: Doubleday 1992
Bellinger, G.J. (szerk.), Nagy valláskalauz, Budapest: Akadémiai Kiadó 1993
DDD – Dictionary of Deities and Demons in the Bible, eds. K. van der Toorn, Bob Becking, P.W. van der Horst, Second Extensively Revised Edition, Leiden Grand Rapids: Brill, Eerdmans, 1999 és későbbi kiadások
Encyclopedia Judaica 1-17, Jerusalem: Keter Publishiing House 1973; 1982
Encyclopedia of Religion, ed. M. Eliade, Mac Millan; Simon and Schuster 1996 (CD-változat, PPKE Médiatár Augustineum alagsor)
Gods, demons, and symbols of ancient Mesopotamia: an illustrated dictionary, eds. Jeremy A. Black, Anthony Green, Tessa Rickards, London: British Museum Press 1988 és későbbi kiadások (Austin, Texas: University of Texas Press 1992)

Hastings, James (ed.), Encyclopaedia of religion and ethics 1-13, Edinburgh: Clark 1994

Mitológiai enciklopédia 1-2, Budapest: Gondolat 1988
The Catholic Encyclopedia, New Advent, 2003 (CD-változat, PPKE Médiatár Augustineum alagsor)
Theologische Realenzyklopädie, Berlin, New York: Walter de Gruyter 1977
Feldolgozások:

Albertz, Rainer, A History of Israelite Religion in the Old Testament, 1-2, Louisville: Westminster John Knox Press 1994

Eliade, Mircea, A szent és a profán, Budapest: Európa 1987 (1996) Mérleg könyvek

Eliade, Mircea, Vallási hiedelmek és eszmék története,1. A kőkorszaktól az eleusziszi misztériumokig, Budapest: Osiris – Századvég 1994
Gray, John, The legacy of Canaan: the Ras Shamra texts and their relevance to the Old Testament, Leiden: Brill 1957
Hess, Richard S., Israelite Religions. An Archaeological and Biblical Survey, Grand Rapids, MI: Baker Academic 2007

Jacobsen, Thorkild, The Treasures of Darkness: A History of Mesopotamian Religion, London: New Haven 1976
Klengel-Brandt, Evelyn, Utazás az ókori Babilonba, Budapest: Corvina Kiadó 1973
Kőszeghy Miklós, Cseréplevelek, Budapest: Új Mandátum kiadó 2003
Loretz, Oswald, Ugarit und die Bibel: kanaanäische Götter und Religion im Alten Testament, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1990
Oppenheim, A.L., Az ókori Mezopotámia. Egy holt civilizáció portréja, Budapest: Gondolat 1982 (2., jav. kiad.)

Otto, R., A szent. Az isteni eszméjében rejlő irracionális és viszonya a racionálishoz, Budapest: Osiris 1997

Ries, J. (szerk.), A szent antropológiája: a homo religiosus eredete és problémája, Budapest: Typotex 2003

Roaf, M., A mezopotámiai világ atlasza: az ókori Mezopotámia, Anatólia, Irán, Palesztína és Szíria, Budapest: Helikon 1998

Rózsa Huba, Az Ószövetség keletkezése. Bevezetés az Ószövetség könyveinek irodalom- és hagyománytörténetébe. 2. átdolgozott kiadás, Budapest: Szent István Társulat 1995 
Van der Toorn, Karel, Family religion in Babylonia, Syria, and Israel: Continuity and Change in the Forms of Religious Life, Leiden: Brill, 1996 (Studies in the History and Culture of the Ancient Near East 7)  
Yon, Marguerite, The City of Ugarit at Tell Ras Shamra, Winona Lake: Eisenbrauns, 2006

x