Mítoszok az Ószövetségben - Kamrada Dolores

Tematika és irodalomjegyzék

 

Mítoszok az Ószövetségben
Vallástörténet MA, Hebraisztika szakirány; 2 gy.
2009-10 tavaszi félév
Oktató: Kamrada Dolores

1. óra: Bevezető. Vannak-e egyáltalán mítoszok az ószövetségben? A JHWH alakjában fellelhető ősi antropomorf és mitologikus vonások. A demitizálás és historizálás folyamata, a monoteista istenkép megjelenése. Héroszmitológia nyomai a Héber Bibliában.
2-3. óra: Kozmogónia és kozmológia a Héber Bibliában. Ókori és közel-keleti világelképzelések. A hetes szám központi szerepe az univerzum leírásában (l. Gen. 1; Zak. 4). JHWH teremtő harca az őskáosz erői ellen (Zsoltárok) és ennek közel-keleti háttere.
4. óra:   JHWH szoláris és viharisteni tulajdonságai (pl. a Sámson, Mózes és Illés történetekben). A jeruzsálemi JHWH kultusz ilyen elemei; régészeti leletek.
5.óra: JHWH női párja a népi vallásosságban. A házasság, mint JHWH-ra vonatkozó motívum a Héber Bibliában (pl. Hós. 2).
6-7. óra:  Pusztító, „démonikus” vonások a Héber Biblia JHWH képében: Uza története (2 Sám. 6:1-8); JHWH „rossz lelke” (pl. 1 Sám. 16:16); (elsőszülött) gyermekáldozat JHWH-nek és tilalma; emberáldozat (Jefte lánya, Bír. 11:29-40) és rituális emberölés JHWH-nek (hérem, ill. 2 Kir. 23:20).
8. óra: Gen. 3 - életfák, istennők, istenek és (sárkány)kígyók az ókori Közel-Keleten és a Mediterráneum térségében. E motívumok folklór háttere (S. Thompson, Motif Index of Folk Literature alapján). Párhuzamok: Enki és Ninhurszag mítosz; Vita Adae et Evae.
9.óra: Gen. 4 – Káin és Ábel története. Ikermítoszok a vallástörténetben. Antik ikermítoszok/legendák: Castor és Polüdeukész, Romulus és Remus története. Káin, mint hérosz eponümosz, a keniták őse (Num. 24:21-22; Bír. 4:11; 5:24; 1 Sám. 15:6).
10. óra: A bibliai vízözön és közel-keleti, ill. mediterrán mitologikus párhuzamai
11-12. óra: Bibliai hérosztörténetek – a gibbórok (Gen. 6:1-4-ben, ill. a Bírák és Sámuel könyveiben)

Kötelező irodalom:
Albertz, R.: Religionsgeschichte Israels in alttestamentlicher Zeit I-II (Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1992)

Cross, F.M.: Canaanite Myth and Hebrew Epic (Harvard U.P., Cambridge, 1973)

Niditch, S.: Ancient Israelite Religion (Oxford U.P., Oxford, 1997)


Ajánlott irodalom:

Dearman, J.A.: Religion and Culture in Ancient Israel (Hendrickson, Peabody, MA, 1992)

Gittlen, B.M. (ed.): Sacred Time, Sacred Place. Archeology and the Religion of Israel (Eisenbrauns, Winona Lake, 2002)

Green, A.R.W.: The Storm God in the Ancient Near East (Eisenbrauns, Winona Lake, 2003)

Gunkel, H. (1917) Das Märchen im Alten Testament. Religionsgeschichtliche Volksbücher II. Reihe. 23./26. Heft. Tübingen: Mohr—Siebeck.

Kamrada, D. G. (2010) Hairy Samson. The Function of the Hair Motif in the Samson Cycle. EABS Annual Meeting 2009, Cultural Memory Session (conf. vol.; ed. Pernille Carstens; London: Equinox), 27 pages; forthcoming.

Keel, O. and Uehlinger, C. (1994) Jahwe und die Sonnengottheit von Jerusalem. In: Dietrich, W. and Klopfenstein, M. A. (eds.) Ein Gott allein? JHWH-Verehrung und biblischer Monotheismus im Kontext der israelitischen und altorientalischen Religionsgeschichte 269—306. OBO 139. Freiburg: Universitätsverlag. Göttingen: Vanderhoeck & Ruprecht.

Lindström, F.: God and the Origin of Evil (CWK Gleerup, Lund, 1983)

Margalith, O. (1987) The Legends of Samson/Heracles. VT 37: 63—70.

Noort, E.: Child Sacrifice in Ancient Israel: The Status Quaestiones, in The Strange World of Human Sacrifice (ed. J.N. Bremmer; Peeters, Leuven, 2007), pp. 103-125.

Schmitt, R.: Magie im Alten Testament (Ugarit-Verlag, Münster, 2004)

Stienstra, N.: YHWH is the Husband of His People (Kok Pharos, Kampen, 1993)

Taylor, J. G. (1993) Yahweh and the Sun. Biblical and Archaeological Evidence for Sun Worship in Ancient Israel. JSOTSup 111. Sheffield: JSOT Press.

Wyatt, N.: Space and Time in the Religious Life of the Near East (Sheffield Academic Press, Sheffield, 2001

x