Művelődéstörténet - Kamrada Dolores

Tematika és irodalomjegyzék

 

Művelődéstörténet
Keleti nyelvek és kultúrák BA, Hebraisztika szakirány; 2 k.
2009-10 tavaszi félév
Oktató: Kamrada Dolores

1. óra: Bevezető. A Héber Biblia korának műveltsége. Bibliai témák, motívumok, társadalmi hátterük és képi megjelenítésük.
2-5. óra: A Pentateuchos felépítése és kutatástörténete. Bibliai világkép (kozmológia) és ókori közel-keleti, ill. mediterrán háttere. Szimbólumok és ábrázolásuk: asztrális jelképek; életfa az ókori Közel-Keleten,  Szíria-Palesztinában és a Héber Bibliában. A menóra. A bárány, mint szimbólum (peszahi bárány; Izsák és a bárány); a vér szimbolikája. Szíria-palesztinai régészeti emlékek a Héber Biblia keletkezésének idejéből, ill. Kr. u. III-V. sz.-i zsinagóga ábrázolások, mint esetleges források a korábbi időszakra vonatkozóan.
6-8. óra: A Korábbi Próféták könyvei (Józsue-2 Királyok); kutatástörténet, a Deuteronomiumi Történeti Mű koncepciója, témái. A tánc és zene ábrázolása a Bibliában (Bírák 11:34-40 szövegéből kiindulva) és a régészeti emlékeken. Zsoltárirodalom; Énekek Éneke.
9-10. óra: A prófétai irodalom. A héber írás (föníciai, óhéber, quadrát; előzmények és követők). A héber „könyv” (könyvtekercsek, írásbeli rögzítés). Szájhagyomány és írnokiskolák, ill. prófétai iskolák.
11-12. óra: Bölcsességirodalom az ókori Közel-Keleten és Izraelben. A bibliai kanonizáció folyamata, a kulturális emlékezet sajátos formái (összevetve az egyiptomi és görög fejlődéssel J. Assmann alapján; a képi ábrázolás tilalma és ennek „megszegése”).

Kötelező irodalom:
Tóra (a Pentateuchos szövegének, témáinak ismerete)
Soggin, J.A.: Bevezetés az Ószövetségbe (Kálvin kiadó, Budapest, 1999)
Rogerson, J.: A bibliai világ atlasza (Helikon, Budapest, 1995)

Ajánlott irodalom:
Assmann, J.: A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban (Atlantisz, Budapest, 1999)
Avi-Yonah, M. – Stern, E. (eds): Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land I-IV. (Oxford U.P., London, 1975-78)
Boman, T.: A héber és a görög gondolkodásmód egybevetése (Kálvin kiadó, Budapest, 1998)
Clements, R.E (ed.): The World of Ancient Israel (Cambridge U.P., Cambridge, 1993)
Day, J.(ed.): In Search of Pre-Exilic Israel (JSOT SS 406, T&T Clark, London, 2004)
Dever, W.G.: Who Were the Early Israelites and Where Did They Come From (Eerdmans, Grand Rapids-Cambridge, U.K., 2006)
Eckhardt, J.- Seipelt, M.-J. (ed.): Land des Baal. Syrien – Forum der Völker und Kulturen (Philipp von Zabern, Mainz am Rhein, 1982)
Hayes, J.H.: An Introduction to Old Testament Study (Abingdon Press, Nashville, 1989)
Keel, O.: The Symbolism of the Biblical World. Ancient Near Eastern Iconography and the Book of Psalms (Eisenbrauns, Winona Lake, 1997)
Redford, D.B.: Egypt, Canaan and Israel in Ancient Times (Princeton U.P., Princeton, 1992) 
Rózsa H.: Az ószövetség keletkezése I-II. (Szent István Társulat, Budapest, 1999)

x