Pálfi Zoltán - Ókori keleti történeti szeminárium - Péntek, 14.30-16.00

Tematika,  óraleírás és javasolt dolgozattémák

 

Ókori keleti történeti szeminárium

Bevezetés az ókori Kelet forrásaiba

Péntek, 14.30-16.00

09.10. óramegbeszélés, pár szó a történelemről 
09.17. India, Kína előadás, készülést nem igényel
09.24. Irán előadás, készülést nem igényel
1. zh – topográfia
10.08 Mezopotámia 1. - J. N. Postgate: Az első birodalmak. (A múlt születése sorozat) Bp, 1985.
- Sarrukín legendája. Ókor 2006/3-4, 27.
- Gudea templomépítő himnusza. Komoróczy Géza: Fénylő ölednek édes örömében. A sumer irodalom kistükre. Bp, 19832, no 40.
- Sulgi ún. A-himnusza. Uo, no 44.
2. zh – topográfia
10.15. Mezopotámia 2. - Hammurapi törvénykönyve. ÓKTCh III. E. 4.
- Assur-bán-apli ún. Rassam-cylindere. ÓKTCh III. G. 28.
- A Ninua-beli könyvtár szervezése. ÓKTCh III. G. 31.
10.22. Anatólia 1. - M. Roaf: A mezopotámiai világ atlasza. Bp, 1998, 44-5, 113-4, 132-5, 136-9, 144-6, 172-3, 180-2, 202. o-k
- A hettita szövegek. ÓKTCh V. 1-2.
- Tusratta Amarna-levele ÓKTCh IV. 4.
3. zh – évszámok
11.05. Izráel - Kőszeghy M.: Cseréplevelek. Bp, 2003, 19-40, 56-59, 113-33.
- A héber törvényekből. ÓKTCh VI. 2.
- Izráel törzseinek felkelése Roboám ellen. ÓKTCh VI. 4.
- Mesa, Moáb királyának felirata. ÓKTCh VI. 5.
- A megiddói csata. ÓKTCh VI. 9.
11.12. Anatólia 2. - Az urartui szövegek. ÓKTCh VII. végig.
- Hérodotosz: a görög-perzsa háborúk, I. 6-55, 69-96. caput.
4. zh – évszámok
11.19. Egyiptom 1. - J. Baines – J. Málek: Az ókori Egyiptom atlasza. Bp, 1992, 30-35, 40-42 (Újbirodalomig).
- Uni életrajzi sírfelirata. ÓKTCh II. 2.
- Horhuf életrajzi sírfelirata. ÓKTCh II. 3.
- Manethón a hyksósokról. ÓKTCh II. 8.
11.26. Egyiptom 2. - J. Baines – J. Málek: Az ókori Egyiptom atlasza. Bp, 1992, 42-53 (A görög-római korig).
- A kassú kor. ÓKTCh III. F végig
- Assuruballit Amarna-levelei. ÓKTCh III. G. 4.
- Tusratta Amarna-levele ÓKTCh IV. 4.
- A szíriai Amarna-levelek. ÓKTCh IV. 5-8.
- A kadesi csata. ÓKTCh II. 18.
- Egyiptom a szaiszi korban ÓKTCh II. 27.
szemináriumi dolgozat leadási határideje
12.03. képi források, tárgyi emlékek készülést nem igényel
5. zh – topográfia + évszámok
12.10. jegybeírás, értékelés 

Az október 1-jei óra elmarad. A fentieken kívül még 2, max. egyoldalas forráselemzést is kérek, a szövegeket mindig az adott órán adom ki, és a következő hétre kérem.

Javasolt dolgozattémák

A Keselyű-sztélé történelmi háttere
Az Akkád-dinasztia királyfeliratai: valóság és propaganda
A III. Ur-i dinasztia irodalmi szövegei: valóság és propaganda
Mári Jaszmah-Adad és Zimri-Lim alatt avagy hatalmi politika az óbabilóni korban
Ugarit társadalma
Dzsehutimesz sírja és történelmi környezete
II. Ramszesz a karnaki templomban – képprogram, propaganda
A tengeri népek az egyiptomi forrásokban – kép és szöveg mint történeti forrás
Szemiramisz: legendák és valóság avagy a történeti emlékezet problémái
Az asszír-urartui határvidék: nagyhatalmak, ütközőállamok, külpolitika
Türosz kereskedelme és politikája
Asszíria és Júda a VIII. sz. 2. felében: a másodlagos források csapdái
Babilón és Júda a Fogság előtti évtizedekben: a másodlagos források csapdái
Dániel a babilóni udvarban: a másodlagos források csapdái
Hérodotosz és Mezopotámia: a másodlagos források csapdái
Kürosz agyaghengere: valóság és propaganda
Dareiosz behisztuni feliratának történeti elemzése
Mezopotámiai orvoslás
Közel-keleti vízözön-történetek avagy a kulturális koiné


A két szemináriui csoportba összesen 19-en járnak, ezért ennyi témát választottam. Egy csoportban egy témát csak egy ember dolgozhat fel. Ha valakinek más ötlete van, megbeszélés alapján lehetséges új dolgozattémát választani.

x