Próféták az Ószövetségben - Fröhlich Ida

Tematika és óraleírás

 

Fröhlich Ida
Próféták az Ószövetségben

Szerda 8.30-10.00
Ambrosianum 220
MA gyakorlat


Tematikus felosztás:
Szeptember 8. 
Bevezető: ÓT, próféták és prófétai könyvek
Rózsa Huba,

Szeptember 15. 
Nem író-próféták: Bileám (Num 22-24). Debóra (Bírák 4-5), Sámuel (1Sám 9-10), Illés és Elizeus (1Kir 17-22, 2Kir 1-9)

Szeptember 22. 
Prófétizmus az ókori Keleten (Ven-Amon utazása; Mári-i próféciák)
Blenkinsopp 40-48; Nissinen, Marti, Prophecy in its ancient Near Eastern context; Nissinen, Kriech Ritner, Seow, Machinist, Prophets and prophecy 1-38.

Szeptember 29. 
Író-próféták: Ki lehet próféta? Elhivatás, származás (Amósz 1, Hósea 1-3, Míka 1, Izajás 6, Jeremiás 1, 13, 16, 19-20, 22, 26-29, 34, 36-44)

Október 6. 
Az átadás módja: szóbeli, beszédformák (Míka, Izajás, Jeremiás)

Október 13. 
Az átadás módja: szimbolikus cselekedetek (Hósea 1-3, Jer 13, 16, 18, 19, 27-28, 32, 36, Ez 2, 4, 5, 12, 24)

Október 20. 
Témák és formák: külpolitika, belpolitika, társadalom – metaforikus nyelv (Hósea, Izajás 1-39, Jeremiás)

November 3. 
Próféta és király (próféta mint „királycsináló”, királyi szentélyek prófétái, próféta kapcsolata a királlyal) (1Kir 17-22, 2Kir 1-9, Míka, Izajás 36-39)

November 10. 
Az Exodus-hagyomány és a prófécia műfaja: Mózes, a próféta. Eldád és Modad (Ex 1-19, 24, 31-34, Num 11-14, 16, 20-21, Deut 1-5, 31-34)

November 17. 
Elhivatás, társadalmi háttér Ezékiel, Zakariás és Dániel könyveiben (Ez 1-39, Zak 1-8, 9-14,  Dán 1-12)

November 24. 
Az átadás módja (Ez 1-39, Zak 1-8, 9-14,  Dán 1-12)

December 1. 
Témák és formák (Ez 1-39, Zak 1-8, 9-14,  Dán 1-12)

December 8. 
Szentély és próféta (Haggáj 1-2, Ez 1, 10, 13, 40-48, Zak 1-8, 9-14, Dán 1-12)

Kötelező irodalom:
Rózsa H.: Az Ószövetség keletkezése I-II, Szent István Társulat, Budapest, 2002
Karasszon I.: Az óizraeli vallás, Református Teológiai Akadémia, Budapest, 1994
R. Albertz, Illés – Isten tüzes harcosa, Budapest: Kálvin kiadó 2007

Ajánlott irodalom: 
Martti Nissinen, Prophecy in its ancient Near Eastern context: Mesopotamian, biblical, and Arabian perspectives, Atlanta, Ga.: SBL, 2000 (neten csak címlap)
Martti Nissinen, Robert Kriech Ritner, Choon Leong Seow, Peter Machinist, Prophets and prophecy in the ancient Near East, Atlanta: Society of Biblical Literature, 2003. (1-38.o. a neten)
Joseph Blenkinsopp, A History of Prophecy in Israel. Revised edition, Louisville, Ky. : Westminster John Knox Press, 1996 (majdnem teljes könyv a neten) 
R. Albertz: Religionsgeschichte Israels in alttestamentlicher Zeit I-II, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1992 (= A History of Israelite Religion in the Old Testament Period 1-2, Louisville, Kentucky: Westminister/John Knox Press, 1994)
Paul D. Hanson, The Dawn of Apocalyptic: The Historical and Sociological Roots of Jewish Apocalyptic Eschatology, Philadelphia : Fortress Press, 1975. 

x