Sémi népek, nyelvek - Dobos Károly Dániel

Irodalomjegyzék

 

SÉMI NÉPEK, NYELVEK

Dr. Dobos Károly Dániel

(Előadás, heti 2 óra)

A Sémi népek, nyelvek kurzus az 1. félévben futó Ókori és keleti nyelvek és írások c. kurzus szerves folytatása. A tantárgy célja megismertetni a hallgatóságot a Mediterráneum déli és keleti tájait évezredek óta benépesítő és alakító sémi kultúrák nyelveivel, szélesebbkörű nyelvészeti és nyelvtörténeti problémival.


Kötelező olvasmányok:

http://testverkek.hu/semitananyag_2.pdf

 

Az órai ppt. elérhető:

 http://testverkek.hu/okori_es_keleti_3_4.ppt

 

Ajánlott olvasmányok:

R. Hetzron, ‘The Afroasitic languages’ és ‘The Semitic languages’ in The world major languages (ed. B. Comrie; London – Sydney, Croom Helm, 1987), 645 - 663. oldal (OSZK.)

K. Irvine, ‘The Middle East and North Africa’ in Atlas of the world languages (ed. Chr. Mosley - R. E. Asher; London – New York? Routledge, 1984), 265-270. és 274-278. oldal (OSZK.+ MÁSOLATBAN A HBR. TANSZÉKEN)

E. Lipinski, Semitic Languages. Outline of a comparative Grammar (Leuven: Peeters, 2001), 21 – 90. oldal (MÁSOLATBAN A HBR: TANSZÉKEN)

W. Lambert, ‘Introduction to Akkadian’ in Horizons in Semitic Studies (ed. J. H. Eaton; Sheffield: Sheffield Academic Press, 1990), 91-99. oldal (MÁSOLATBAN A HBR. TANSZÉKEN)

R. L. Caplice, ‘Akkadian’ in The Anchor Bible Dictionary (ed. D. N. Freedman; New York: Doubleday, 1992), Vol. 4., 203 – 214. oldal (MTA)
C. H. Gordon, ‘Amorite and Eblaite’ in The Semitic Languages (ed. R. Hetzron; London: Routledge, 1997), 100-102. oldal (PPKE)

R. D. Biggs, ‘Ebla Texts’ in The Anchor Bible Dictionary (ed. D. N. Freedman; New York: Doubleday, 1992), Vol. 2., 263 – 271. oldal (MTA)

W. von Soden, Einführung in die Altorientalistik (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1992) (Létezik angol fordítása is: The Ancient Near East /Grand Rapids: Eerdmans, 1996/ (PPKE.)

Ch. Bermant – M. Weitzman, Ebla: Egy ismeretlen ókori civilizáció (Budapest: Gondolat,1986) (PPKE.+ EGYÉB)

N. Naaman, ‘Amarna Letters’ in The Anchor Bible Dictionary (ed. D. N. Freedman; New York: Doubleday, 1992), Vol. 1., 174 – 181. oldal (MTA)

D. Pardee, ‘Literary Sources for the History of Palestine and Syria: The Mari Archives’ Biblical Archeologist 47:2 (1984), 88-96. oldal (MÁSOLATBAN A HBR: TANSZÉKEN)

A. Sáenz-Badillos, A History of Hebrew Language (Cambridge: Cambridge UP. 1993) (MÁSOLATBAN A HBR. TANSZÉKEN)

Kőszeghy M, Cseréplevelek (Budapest: Új Mandátum, 2003)

Scheiber S, ‘Feliratok, osztrakonok, papiruszok és a Biblia’ in A Biblia világa (szerk. Rapcsányi L.;  Budapest, Mineva, 1973) (OSZK.+ EGYÉB)

K. Beyer, The Aramaic Language (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1986) (ELTE.

J. Naveh, Early History of the Alphabet (Jerusalem – Leiden: Magnes – Brill, 1982)

The Cambridge Encyclopaedia of the World’s Ancient Languages (ed. R. G. Woodard; Cambridge: Cambridge UP, 2004), 427-433. oldal (PPKE)

x