Szentélyek az ókori Egyiptomban

Tematika és óraleírás

 
Szentélyek az ókori Egyiptomban
(Kurzusleírás)A szeminárium az újbirodalom időszakában épült szentélyépületeket vizsgálja, pontosabban megfogalmazva, az egyes uralkodók építészeti programját tanulmányozzuk. Mivel úgy véljük, hogy az egyes egyiptomi uralkodók által emelt szentélyépületek minden esetben egy-egy komplex politikai és vallási programot valósítanak meg, azaz a királyi, illetve állami propaganda eszköztárát alkotják, a feldolgozás során ezen szempontokat igyekszünk érvényesíteni. A fentiekből fakadóan az egyes épületek építészeti megközelítésén túl az elsősorban a programban megjelenő, a nyilvánosság számára szánt üzenetek megfejtésére helyezzük a hangsúlyt. 
Az egyes építészeti programok feldolgozása során számba vesszük a tárgyalt uralkodó által a különböző templomkörzetekben épített szentélyeket, megvizsgáljuk, hogy az adott épület hogyan illeszkedik az épületegyüttes egészéhez, illetve azt, hogy az épület különböző „díszítései” (szobrok, domborművek és feliratok) milyen vallási és politikai programot közvetítenek. Ezen programokat azután igyekszünk elhelyezni a tárgyalt időszak vallási és politikai változásaiban. 
  
A tárgyalt uralkodók:
    IV. Amenhotep
    II. Ramszesz
    III. Ramszesz
    Merneptah

Irodalomjegyzék:
B. Kemp: Ancient Egypt, Anatomy of Civilization. London, New York, 1989.
Kákosy László: Az ókori Egyiptom története és kultúrája, Budapest, 1998.
Baines – Malek: Az egyiptomi világ atlasza, Budapest, 1992.
K. Michalowsky: Karnak, Budapest, 1969.
K. Michalowsky: Luxor, Budapest, 1973.
K. Michalowsky: Théba, 1975.
Civilisation of Ancient Near East idevágó tanulmányai
M. T. Larsen: Power and Propaganda: a Symposium on Ancient Empires
Lexikon der Ägyptologie idevágó szócikkei
The Cambridge Ancient History (revised edition) Cambridge

x