Szövegolvasás - Kamrada Dolores

Tematika és irodalomjegyzék

 

Szövegolvasás II.
(A Korábbi Próféták szövegkorpusz néhány vallástörténeti jellegzetessége)
Vallástörténet MA, Hebraisztika szakirány; 2 gy.
2009-10 tavaszi félév
Oktató: Kamrada Dolores

1-4. óra: A hérem fogalma (tabu, l. in DDD). A szent szféráját leíró fogalmak és kifejezések rendszere. Alapszöveg: Józsue 6-7. Egyéb szövegek, szöveghelyek: Num. 21:2; Deut. 13:16-17; Lev. 27; Bírák 21:5-11; 1 Sámuel 15; 1 Sámuel 30:17; 1 Királyok 16:34; 20:35-43; Jesaja 34:2-6; Jer. 50:26-27.
5-8. óra: Jefte és leánya (Bírák 10-12). A Jefte ciklus szerkezete, történetkritikai és narratológiai elemzés. Vallástörténeti vizsgálat: a gibbór fogalma; a zónah; női beavatási rítus és etilogikus legenda; utóbbiak helye és mondanivalója a JHWH vallásban és a Bírák könyvén belül (párhuzamos szövegek vizsgálata: Bír. 1 és 21).
9-12.óra: Az Illés hagyomány vallástörténeti szempontú vizsgálata (1 Kir. 17-19; 2 Kir. 1-2). Az „egyedül JHWH” mozgalom.  Baal versus JHWH. Szoláris és viharisteni elemek az Illés történetekben.

Irodalom:
Childs, B.S.: On Reading the Elijah Narratives, Interpretation 34 (1980) 128-37.

Fensham, F.C.: A Few Observations on the Polarization Between Yahweh and Baal in 1 Kings 17-19, Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 92 (1980) 227-36.

Kamrada, D.G.: The Sacrifice of Jephthah’s Daughter and the Notion of Herem, in With Wisdom as a Robe. Qumran and Other Jewish Studies in Honour of Ida Frölich (Hebrew Bible Monographs, 21; K. Dobos-M. Kőszeghy eds; Sheffield Phoenix Press, Sheffield, 2009), pp. 57-85.

Kamrada, D.G.: Strangers to One Another. The Motif of Strangeness in the Jephthah-Cycle, in Stranger (conf. vol. JBSCE - Jewish and Biblical Studies in Central Europe - Meeting 2009; ed. G. Xeravits; Walter de Guyter, Berlin, 2010), 22 pages.

Lohfink, N.: ‘םרח’, in Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament III (ed. G.J. Botterweck and H. Ringgren; Stuttgart: W. Kohlhammer, 1982), pp. 192-213

Malul, M.: Taboo (חרם), in Dictionary of Deities and Demons in the Bible – DDD (K. van der Toorn-B. Becking-P. van der Horst eds; Brill-Eerdmans; Leiden-Grand Rapids, 1999), pp. 824-27.

 

Ajánlott művek:

Cartledge, T., Vows in the Hebrew Bible and Ancient Near East (JSOTSup, 147; Sheffield: Sheffield Academic Press, 1992), pp. 175-185.

Day, P. L., From the Child is Born the Woman. The Story of Jephthah’s Daughter, in Day, P. L. (ed.), Gender and Difference in Ancient Israel, Minneapolis 1989, 58-74.

Dietrich, W., The “Ban” in the Age of the Early Kings, in The Origins of the Ancient Israelite States (JSOTSup, 228; ed. V Fritz and P.R. Davies; Sheffield: Sheffield Academic Press, 1996), pp. 196-210

Gerstein, B., A Ritual Processed. A Look at Judges 11:40, in: Bal, M. (ed.), Anti-Covenant. Counter-Reading Women’s Lives in the Hebrew Bible, Sheffield 1989, 175-193.

Houtman, C.-Spronk, K., Jefta und seine Tochter. Rezeptionsgeschichtliche Studien zu Richter, 11, 29-40 (ATM 21), Zürich-Berlin, 2008

Keukens, K. H., Richter 11, 37f. Rite de passage und Übersetzungsprobleme, Biblische Notizen 19 (1982) 41-42.

Marcus, D., Jephthah and His Vow, Lubbock 1986.

Monroe, L.A.S., Israelite, Moabite and Sabaean War-hērem. Traditions and the Forging of National Identity: Reconsidering the Sabaean Text RES 3945 in Light of Biblical and Moabite Evidence, Vetus Testamentum 57 (2007), pp. 318-341 (326-335).

Niditch, S., War in the Hebrew Bible, New York/Oxford 1993.

O’Brien, M. A., Judges and the Deuteronomistic History, in: McKenzie, Steven L./Graham, Patrick M. (eds.), The History of Israel’s Traditions. The Heritage of Martin Noth (JSOTSup 182), Sheffield 1994, 235-259.

Stern, P.D., I Samuel 15: Towards an Ancient View of War-Herem, Ugarit-Forschungen 21 (1989), pp. 413-20;

x