Történeti szövegolvasás – kurzusleírás

Célkitűzés:

A kurzus célja, hogy szemelvények olvasásán, fordításán keresztül megismertesse a hallgatókat a legfontosabb arab történetírók munkásságával, és kulcsot adjon ahhoz, hogy a későbbiekben önállóan is képesek legyenek olvasni és értelmezni az iszlám első hat százada során alkotó szerzők történeti munkáit. A hallgatók megismerkednek az arab historiográfia eredetével és fejlődésével, a kézirathagyománnyal, a szövegekkel, mint elsődleges történelmi forrásokkal, az adott szerzők történelemszemléletével. A szövegek irodalmi jelentőségét, a narratívának a klasszikus arab prózairodalomban megjelenő formáit és funkcióit  is tanulmányozzák.


Munkamenet:

A heti óraszám 1(x45p), ezért az elméleti rész feldolgozása otthoni munka; az órán elsősorban a források olvasására és fordítására, értelmezésére kerül sor. Ezek a következőkből kerülnek majd ki:

8. sz.:

- Ibn Ishāq, Sīra

8-9. sz:

- al-Wāqidī, Kitāb al-Maġāzī

9. sz:

- al-Balāḏurī, Futūḥ al-buldān (Szíria meghódítása)

- Yaʿqūbī, Ta’rīḫ

- Masʿūdī,

9-10. sz:

- al-Ṭabarī, Ta’rīḫ al-rusul wa-’l-mulūk (al-Amīn kalifa halála)

10-11. sz:

- Miskawayh, Tağārib al-umam (al-Muqtadir trónra lépése)

12-13. sz:

- Ibn al-Aṯīr, Kāmil fi-’l-Ta’rīḫ (mongol hódítás)

13. sz:                     

- Abū Shāma Shihāb al-Dīn ʿAbd al-Raḥmān b. Ismāʿīl b. Ibrāhīm b. ʿUthmān b. Abī Bakr b. Ibrāhīm b. Muḥammad al-Maqdisī  al-Dhayl ʿalā l-rawḍatayn

14. sz:

- Ibn Ḫaldūn, Muqaddima

14-15. sz.:

- Maqrīzī, Topogr.


Értékelés:

Az értékelés alapja a rendszeres jelenlét és órai munka (70%), de az utolsó alkalmon a hallgatók egy 45 perces Zh-t is írnak az elméleti anyagból, és a közösen olvasott szövegekből szemelvények fordítása kerül ellenőrzésre.


Olvasmányok:

Kötelező olvasmányok:

 • Jones, J. M. B., The Maghazi literature, in: CHAL II, 344-351.
 • Kister, J., The Sirah literature, in: CHAL II, 352-367.
 • Cahen, Claude, History and historians, in: CHAL III. 188-233
 • Rosenthal, F., A History of Muslim Historiography, Leiden, E.J. Brill, 1968 (MTAK) Part One: 1-200.


Ajánlott olvasmányok:

 • Cooperson, M., Classical Arabic Biography (Cambridge, 2000) (PDF)
 • El-Hibri, T., Reinterpreting Islamic Historiography (Cambridge, 1999) (PDF)
 • Kennedy, H., The Prophet and the Age of the Caliphates (London, 2004) (PDF)
 • Khalidi, T., Arabic Historical Thought in the Classical Perod (Cambridge, 1994) (ELTE BTK Orientalisztika Ktár, vagy PDF)
 • Hirschler, K., Medieval Arabic Historiography: authors as actors (London, 2006) (PDF)
 • Noth, A., The Early Arabic Historical Tradition (Princeton, 1994)
 • Robinson, C., Islamic Histoiography (Cambridge, 2003) (MTAK – Keleti Gyűjtemény)
x