Kurzusleírások 2018. tavasz

Bodor Mária Anna (docens)
Metaetikai irányzatok szem
Teológiai etika szem
Patrisztikus filozófia: Plótinosz ea
Általános filozófiatörténet szem
Keresztény filozófia 2. ea
Keresztény filozófia 1. ea

Czakó István (docens)
Általános filozófiatörténet ea
Vallásfilozófia ea
Vallásfilozófia szem
Filozófiatörténet V. szem
Spec.koll.: Kierkegaard szem

Hankovszky Tamás (adjunktus)
Érveléstechnika szem
Klasszikus német filozófia BA ea
Logika ea + szem
Klasszikus német filozófia MA szem
Logikai problémák szem

Lautner Péter (egyetemi tanár)
Antik filozófia szem
Etika szem
Etikatörténet 1 szem
Etikatörténet 3 szem

Mezei Balázs (egyetemi tanár)
Vallásfilozófia ea
Politikai etika szem Bp.
Politikai etika szem Pcs.
Metapolitika szem
A holokauszt politikafilozófiája szem
Filozófiatörténet 6 (kontinentális filozófia) ea

Schmal Dániel (docens)
Filozófiatörténet 3: Descartes szem
Filozófiai módszertan: Foucault szem
Művészet és gondolkodás szem
Elmefilozófia ea
A filozófia problémái 3 szem

Szombath Attila (docens)
Etikatörténet: klasszikus német filozófia ea
Az erkölcsi érvelés módszerei szem
Metafizika szem
Tudományfilozófia ea
Ismeretelmélet ea
Társadalom- és politikai filozófia ea

Bernáth László (megbízott előadó)
Filozófiatörténet 6. 20. századi filozófia 1. szem.
A korai Wittgenstein nyelvfilozófiája szem.

Czétány György (megbízott előadó)
Művészetfilozófia ea

Marosán Bence (megbízott előadó)
Filozófiai szövegolvasás: Husserl szem
Társadalomfilozófia szem

Szeiler Zsolt (megbízott előadó)
Társadalomfilozófia ea 
Filozófiatörténet 2 ea

x