Kurzusleírások 2020. tavasz

Bodor Mária Anna

Nyelvfilozófia
Nyelv, megismerés és világ
gyakorlat, BBNSF00800, BA I.

20. századi kontinentális filozófia
Filozófia és nyelv
elmélet, BBNSF17700, BA III./OE. III.

Patrisztikus filozófia
Szent Ágoston és Heidegger
elmélet, BBNSF16100, BA I.

Teológiai etika
Filozófia és szeretet
gyakorlat, BMNSF03700M, OE. IV.

Filozófiai praxis
Levél a humanizmusról
gyakorlat, BMNSF13600M, MA II. BTK Z


Bernáth László

A filozófia problémái 7. 20. századi analitikus filozófia
Analitikus episztemológia
szeminárium, BMNSF07700M

Filozófiatörténet 6. 20. századi filozófia 1. Angolszász filozófia
Wittgenstein: Filozófiai vizsgálódások
szövegolvasó szeminárium, BBNSF01500


Czakó István

Általános filozófiatörténet
A keresztény filozófia története
Előadás, BBNSF00100

Filozófiai szövegolvasás
Filozófia és irodalom határán: közelítések az exisztencia-problematikához
Szeminárium, BBNSF15000

Filozófiatörténet V.: 19. századi filozófia
Tanatológiai koncepciók a 19. században
szeminárium
BBNSF17600

Vallásfilozófia (történeti megközelítés)
Kant vallásfilozófiája
szeminárium
BBNSF14600

Vallásfilozófia
Hit és kinyilatkoztatás
Előadás, BMNSF08900M

Vallásfilozófia
A német idealizmus vallásfilozófiája
előadás, BBNSF01300


Hankovszky Tamás

Az erkölcsi érvelés módszerei
szeminárium, BONET00700

Etikatörténet 2. (klasszikus német)
A kategorikus imperatívusz etikája
szövegolvasó szeminárium, BONET01300, BONET02300

Logika
Bevezetés a szimbolikus logikába
előadás + szeminárium, BBNSF00500 + BBNSF15200

Klasszikus német filozófia
Kant
előadás, BBNSF16600


Lautner Péter

Antik filozófia
Arisztotelész, Politika I-II – szeminárium
BBNSF 16000

Értékelméletek
szeminárium
BBNSF 15800

Introduction to Philosophy
lecture class
BBNSF00100A

Metaetikai irányzatok
szeminárium
BMNSF12700M


Marosán Bence

Politikai etika
Szeminárium, BMNSF13000M

Politikai etika
Szeminárium, BMNSF13000M


Mezei Balázs

BMNSF88200M
Diplomamunka-kidolgozó szeminárium, MA II./MA I.

BBNSF15300
Filozófiai módszertan ea BA II. PCS

BMNSF07900M
Mai filozófiai kérdések (előadás)

BBNSF17200 2019/20/2
Politikai filozófia
Kollokvium
BA III. Elmélet 

x