Szabad bölcsészet alapszak

 Nappali képzés

Levelező képzés


A szakért felelős oktató
 
Dr. Mezei Balázs egyetemi tanár
Anselmianum 112/A
Tel.: (26) 375-375/2915
mezei.balazs@btk.ppke.hu

A specializációkért felelős oktatók
Filozófia specializáció   Felelős: Dr. Mezei Balázs egyetemi tanár
Esztétika specializáció   Felelős: Dr. Hörcher Ferenc egyetemi tanár
Művészettörténet specializáció   Felelős: Dr. Szakács Béla Zsolt egyetemi docens
Filmelmélet, filmtörténet specializáció   Felelős: Dr. Kovács Ákos egyetemi docens

 

x