Tanszékismertető

Karunkon megalapítása óta folyik filozófiaoktatás. Az általánosan kötelező képzésben kezdettől erőteljesen jelen voltak a filozófiai tárgyak, később pedig önálló filozófia szak szerveződött. Számos neves filozófus mellett Weissmahr Béla, Molnár Tamás, Fehér M. István, Borbély Gábor, Margitay Tihamér, Zentai István és Gáspár Csaba László is a tanáraink voltak a tanszékalapítás mozgalmas időszakában. A Filozófia Intézet megszervezése Bodor Mária Annának köszönhető, aki 1997-től vezette a szakot. Képzéseink határozatlan idejű akkreditációjára, a tanagyag szerkezeti és tartalmi kialakítására 2003-tól kezdődően Mezei Balázs intézetvezető irányítása alatt került sor, aki „Fides et ratio" címmel az intézet szakmai arculatát meghatározó könyv- és konferenciasorozatot, valamint önálló kutatási programot is létrehozott.A bolognai rendszerű képzés diszciplináris szerkezetének megfelelően 2012-ben a kar oktatási egységei is átszerveződtek: megalakult a Filozófiai és Művészettudományi Intézet, amely – az Esztétika és a Művészettörténet Tanszékek mellett – a Filozófia Tanszéket is magába foglalja: ez utóbbi vezetője Mezei Balázs.

Tanszékünk különös gondot fordít arra, hogy önálló szakmai profilt képviseljen a hazai filozófiai életben. Képzésünkben a szisztematikus filozófiai tárgyak közül kiemelten kezeljük a vallásfilozófiát, a metafizikát és az etikát, melyek tárgyalásában a kortárs megközelítések éppoly jelentőséggel bírnak, mint a klasszikus elméletek. Mindemellett az alapos és átfogó filozófiatörténeti oktatásra is gondot fordítunk. Valamennyi tanárunk rendelkezik külföldi kutatói tapasztalattal, többen közülük oktatóként is működtek neves külföldi egyetemeken. Tanszékünk rendszeresen ad otthont hazai és nemzetközi konferenciáknak, prominens vendégelőadóink közül a közelmúltból Jean-Luc Marion és Vető Miklós emelhetők ki, akik Egyetemünktől a díszdoktor címet is elnyerték.

Tanszékünkre kiemelten jellemző a közvetlen hallgató-oktató kapcsolat, a diákok egyéni filozófiai érdeklődésének tanári támogatása. Ennek eredményeként is értékelhetőek az utóbbi években az OTDK-n elért sikerek. Nagy örömünkre szolgál, hogy végzett hallgatóink közül többen filozófiai doktori stúdiumokat folytatnak. Diákjaink közösségi élete nem csupán spontán szerveződik, hanem a tanszék is különféle programokkal igyekszik ehhez hozzájárulni.

Tanszéki szobáink és tantermeink az Anselmianum épületében és az egyetem budapesti helyszínein találhatók, amely a gótikára utaló külső szerkezeti elemeivel és modern belső tereivel a múlt és a jelen egységét idézi – méltó otthonaként a bölcselet tanulmányozásának és művelésének.

x