Dr. Raj Ferenc rabbi őszi kurzusa 2014. június 9.

A zsidóság eszmevilága a bibliai Zsoltárok könyve értelmezésének tükrében

Hétfőnként: szeptember: 22, 29; október: 6, 13, 20, 27; november: 3, 10, 17. 24.

A héber Biblia könyvei közül a három ábrahámi vallás, a zsidóság, a kereszténység és az iszlám a Zsoltárok Könyvét kedveli legjobban. Nem csoda, hiszen ez a legemberibb mű, ami érzéseinket és érzelmeinket hűen tolmácsolja. Tartalmukat tekintve vannak dicsérő, hálaadó, kérő, természetleíró, messiási, eszchatológikus, történeti, tanító és bűnbánati zsoltárok.

A kurzusunkban megtárgyalt zsoltárok elemzése lehetőséget nyújt az emberi lét fontos kérdéseinek megvitatására a zsidó tanítás prizmáján keresztül.

„Mi a halandó, hogy megemlékezel róla, az ember fia, hogy számba veszed őt" (8/5)
Mit jelent embernek lenni?

„Szólított Engem, s Én válaszoltam, szükség idején vele vagyok, kiszabadítom, és felmagasztalom. Hosszú élettel látom el, s megmutatom neki segítségemet." (91/15-16)
Beszél-e hozzánk Isten a zsoltárokban?

„Meddig ítélkeztek még hamisan, kivételezve a gonoszokkal?" (81/2)
Isten kezességet vállal az igazság diadaláért.

„Adjatok hálát az Örökkévalónak, mert jóságos, szeretete örökké tart." (118/1)
Hogyan fejezzük ki hálánkat Istennek és embernek?

„Nekem viszont jó Isten közelsége, bizalmam Örökkévaló Istenembe vetem, hogy elbeszéljem mind a tetteidet." (73/28)
A valódi boldogság nem az anyagi jólét, hanem Isten közelsége.

„ Meghallja az Örökkévaló könyörgésemet, imámat elfogadja az Örökkévaló. Megszégyenülnek, összezavarodnak ellenségeim mind, szégyenkezve meghátrálnak egy pillanat alatt." (6/10-11)
Túl a kétségbeesésen.

„Hiszen halálával nem vész el minden, nem száll le vele az ő tisztelete." (49/18)
Életünk és halálunk rejtelmei.

„Zsoltárének a szombat napjára." (92/1)
Szombat és az ünnepek a Zsoltárokban.

„Amikor Izrael kivonult Egyiptomból, Jákob háza az idegen nép közül, akkor Juda lett az Ő Szentélye, Izrael az Ő birodalma." (114/1)
Az egyiptomi kivonulás mint a zsidó történelem főmotívuma.

„Izrael, bízz az Örökkévalóban! Segítségük és pajzsuk Ő." (115/9)
Bizalom Istenben és emberben. A zsidó ember, az örök optimista.

Az órák hétfőnként 18:00-19:30 a Bálint Házban, Bp., Révay utca 16-ban lesznek megtartva.

Az értékelés szempontjai:
Az otthoni felkészülés és az órai részvétel (30%)
Írásbeli dolgozat (35%); elkészítési határidő: november 11.
Szóbeli vizsga (35%); november 25.

x