Emlékkönyv Fröhlich Ida születésnapjára 2009. április 22.

Az angliai Sheffield Phoenix Press karunk támogatásával 550 oldalas emlékkönyvet jelentetett meg With Wisdom as a Robe: Qumran and Other Jewish Studies in Honour of Ida Fröhlich címmel korábbi dékánunk, a Hebraisztika tanszék tanszékvezetője, Fröhlich

Az angliai Sheffield Phoenix Press karunk támogatásával 550 oldalas emlékkönyvet jelentetett meg With Wisdom as a Robe: Qumran and Other Jewish Studies in Honour of Ida Fröhlich címmel korábbi dékánunk, a Hebraisztika tanszék tanszékvezetője, Fröhlich Ida professzor asszony születésnapja alkalmából.

Az emlékkönyv (az ünnepelt érdeklődéséhez igazodva) három alapvető szekcióra oszlik. Az első részben az Ószövetség tudományos-kritikai értékelésével kapcsolatos tanulmányok kaptak helyet. A könyv gerincét a Qumránból előkerült kéziratos anyagot érintő tudományos elemzések, valamint a bibliai hagyományhoz ezer szálon kapcsolódó pszeudepigráf irodalommal összefüggő értekezések képezik. Míg a záró fejezet a bibliai hagyomány zsidó és keresztény interpretációjának történetébe enged bepillantást.

Az emlékkönyv széleskörű nemzetközi együttműködés gyümölcse: a szerzők a bibliatudomány, a qumranológia, a judaisztika elismert szakemberei az Egyesült Államoktól Izraelig, Németországtól az Egyesült Királyságig.

Néhány név a kötet szerzői közül: Vermes Géza (Oxford), Shaul Shaked (Jeruzsálem), James C. VanderKam (Notre Dame, USA), Günter Stemberger (Bécs), Loren T. Stuckenbruck (Durham, UK), Eugene Ulrich (Notre Dame, USA).

Egyetemünk oktatói közül Buzási Gábor, Dávid Nóra, Dobos Károly Dániel, Jany János és Kőszeghy Miklós írása szerepel a kötetben. A kötetet Dobos Károly Dániel és Kőszeghy Miklós szerkesztette.

Az Emlékkönyv ünnepélyes átadására 2009 júniusában kerül majd sor.

Részlet a könyvbõl

x