Fohászok, ráolvasások démonok ellen 2009. február 13.

A PPKE BTK prodékánja, a Hebraisztika Tanszék vezetője francia nyelvű előadást és hozzá kapcsolódó szemináriumot tartott "Ember és démon. Bajelhárító szövegek Qumránból, A bölcs dalai (4Q510-511) és más szövegek tükrében" címmel a párizsi École Pratiqu

A PPKE BTK prodékánja, a Hebraisztika Tanszék vezetője francia nyelvű előadást és hozzá kapcsolódó szemináriumot tartott "Ember és démon. Bajelhárító szövegek Qumránból, A bölcs dalai (4Q510-511) és más szövegek tükrében" címmel a párizsi École Pratique des Hautes Études intézetében

Ez az oktatási intézmény jelentős múlttal rendelkezik. Posztgraduális céllal, doktorandusz-képzésre hozták létre, különböző tudományágakban. Bölcsész-programja a Sorbonne oktatásához kapcsolódik (az intézet a Sorbonne doktori iskolája bizonyos területeken).

Tanárunk a SEMINAIRE QOUMRAN DE PARIS címmel a 2008/2009-es tanévre meghirdetett speciális szemináriumi előadássorozat egyik előadója volt, amelynek témája Qumrán, a szövegek problémái és az ott működő közösség
története, meghívott, neves előadókkal.

Fröhlich Ida szemináriumának egyik témája a démonokról alkotott elképzelések irodalmi megjelenése volt, a démonok alakjai, tulajdonságai, funkciói a leírásokban, továbbá az elképzelések beillesztésének kísérlete egy átfogó teológiai rendszerbe.

A második rész a démonok elleni védekezés módszereit vizsgálta a bajelhárító szövegek tükrében, az imának és az írott szövegeknek tulajdonított védelmező hatást, és ennek megjelenési formáit.

x