Hebraisztika szakirány a Pázmányon 2015. december 15.

Magyarországon egyedülálló lehetőségekkel várjuk a héber nyelv, a Biblia, a zsidó kultúra

Hebraisztikai képzés a kezdetektől, 1992-től kezdődően működik Egyetemünkön. A képzés centrumában a héber nyelv (mind ókori/ középkori formájában, mind mai, modern, változatában /ivrit/), illetőleg a vele szimbiózisban élő zsidó és izraeli kultúra áll.
Az érdeklődök a nyelv elsajátítása mellett különböző előadások és szövegolvasási szemináriumok során ismerkedhetnek meg az európai kultúra egyik alappillérével, a bibliai és az abból kinövő zsidó vallás és kultúra meghatározó pillanataival, gondolati rendszereivel, személyiségeivel, szöveghagyományával.
Ugyanakkor alapvető fontosságúnak tartjuk a modern problémák, szemléletmódok és tudományos tendenciák megismertetést is diákjainkkal, s tervbe vettük egy modern Közel-Kelet Program kialakítását is.
A néhány éve, az angliai Rothschild Alapítványtól elnyert pályázati keret egyedülálló lehetőségeket biztosít számunkra.
Segítségével tutoriális foglalkozásokat szervezünk a héber nyelv és szövegolvasás területén, valamint rövid tanulmányi kirándulásokat a magyarországi és szomszédos országok zsidó kulturális emlékeihez.
Ugyancsak e forrásból minden szemeszterben lehetőségünk nyílik külföldi vendégelőadók meghívására, s a pályázati keret biztosítja modern héber nyelvet tanuló diákjaink közül évente 3-5 hallgató egyhónapos nyári nyelvi képzését (ulpán) a Haifai Egyetemen vagy a jeruzsálemi POLIS Intézetben.

Ld. még FACEBOOK oldalunkat!

x