Sém fiai 2013. március 18.

Megjelent Dobos Károly Dániel Sém fiai - A sémi nyelvek és írásrendszerek története című könyve

Dobos Károly könyve a Közel-Kelet sémi nyelveinek nem szokványos bemutatását adja. Feldolgozása a nyelvvel – esetünkben a sémi nyelvekkel – mint társadalmi és kulturális jelenséggel foglalkozik. A könyv így minden nyelvvel kapcsolatban követi a nyelv és írás viszonyát, kitér a nyelvhasználat (diglosszia), a dialektusok, a nyelvi változások irányai (divergencia és konvergencia), valamint a térbeli és időbeli változások problémáira. A nagy nyelvi kultúráknál bemutatja a közös irodalmi hagyomány kialakulásának folyamatát, a birodalom mint nyelvi egységesítő erő szerepét, a nyelven belüli különbségeket az irodalmi nyelv esetében,  a műfajok nyelvi sajátosságait. Módszere a kérdezés, bemutatva a kérdésekre adható különféle válaszokat. A könyv az ókortól napjainkig követi a sémi nyelvek történetét – az ókori arámitól a modern újarámi dialektusokig, a klasszikus hébertől a modern héberig, a délarab és nabateus feliratoktól a modern arab irodalmi nyelvig és dialektusokig. A feldolgozás tartalmazza a sémi írásrendszerek tipológiáját is, kitérve egyes írások kalligrafikus rendszerére. Az olvasó valamennyi nyelvvel kapcsolatban a források, az epigráfiai és az irodalmi anyag rövid bemutatását is kapja. Mindezek folytán a könyv nem száraz nyelvészeti bemutató, hanem élvezetes olvasmány, a közel-keleti társadalmak és emberi kultúrák színes képe, az ókortól napjainkig.


Fröhlich Ida

A könyv tartalomjegyzéke megtekinthető:  http://www.academia.edu/2313389/Children_of_Shem_-_A_short_introduction_to_Semitic_languages_and_writing_systems_Sem_fiai_-_A_semi_nyelvek_es_irasrendszerek_tortenete_-_Pazmany_Peter_eKiado_es_Szent_Istvan_Kiado_-_Budapest_2012_-_472_p._ISBN_978-277-317-9_in_Hungarian_

A könyv megvásárolható: http://szitkonyvek.hu/termek/1394

 

x