„Vízió és valóság” – Zsidó - keresztény dialógus a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 2013. február 15.

„Vízió és valóság” címmel megjelentek a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 2010. október 28-29-én „A dialógus sodrában” címmel tartott zsidó-keresztény konferencia előadásai

„Vízió és valóság" – ezekkel a szavakkal jellemezte korunk egyik jól ismert teológusa zsidók és keresztények néhány évtizedes közeledésének folyamatát.  S valljuk be, igen szemléletes e két kifejezés egymásnak feszülő dinamikája. Hiszen minden emberi erőfeszítés és sokak legjobb szándéka ellenére is e közeledés számos ponton – talán örökre – csak vízió marad... Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy sok minden, melyről a miénknél kevésbé szerencsés korok talán vizionálni sem mertek, mára valósággá vált. A világ számos pontján, különböző szinteken és színtereken elindult egy folyamat, melyet dialógusnak nevezünk.

S ez a dialógus – néhány évtizedes rövid története alatt – olyan változását indított el, amelynek az összes következményét jelenleg még felmérni sem vagyunk képesek. Változást – ha nem is a közgondolkodásban – de legalább a tudomány képviselőinek fejében. S rajtunk is múlik, hogy e változás képes lesz-e továbbgyűrűzni.

Különösen két tudományág van, amelyeket az elmúlt évtizedekben megérintett a változás szele: a teológia és történettudomány. Ezért is hívtuk meg e két szakma magyarországi képviselőit erre a közös gondolatcserére. Az elmúlt évtizedekben mindkét diszciplínában elindult egyfajta szemléletváltás, mely a két tudomány eltérő kiindulási pontjai és munkamódszerei ellenére, hasonló irányba látszik mutatni. Elindult egy folyamat, amely ma még inkább csak vízió, de amelyben részt vállalni már ma is nemes kihívás, igazi szellemi kaland...

Az európai filozófiai gondolkodás, ugyanúgy ahogy az ősi zsidó hagyomány is évezredek óta tudja, hogy az egyén csak a MÁSIK hangjának meghallgatása által válhat igazán önmagává. A teljes zsidó irodalom tulajdonképpen egy generációkon átívelő, szűnni nem akaró párbeszéd a Tóra lényegéről. Ezt az ősi tudást, ma már a modern tudomány is igenli: személyes érettségünk fokmérője a párbeszédre való hajlandóság. S ami igaz az egyénre, az igaz a közösségekre is.

Nekünk, a 21. század elején élőknek, megadatott, hogy annyi szenvedés és megpróbáltatás után, csendben leüljünk egymással szemben és meghallgassuk a másikat. S e hallgatás csendjében – az Ő erejével – a vízió talán valósággá válhat...

A kötetben közreadott 30 tanulmány e vízió megvalósulásához kíván hozzájárulni.

A kötetet szerkesztette Dobos Károly Dániel és Fodor György

A könyv tartalomjegyzéke megtekinthető: http://www.academia.edu/2313367/_Vision_and_Reality_Proceedings_of_the_Jewish-Christian_conference_held_at_the_Pazmany_Peter_Catholic_University_-_Edited_by_Dobos_Karoly_Daniel_and_Fodor_Gyorgy_-_Budapest_Uj_Ember_-_Marton_Aron_Kiado_2011._-_450_p._Studia_Theologica_Budapestinensia_35_._ISBN_978-963-9674-65-3_in_Hungarian_

 

 

x