Dr. Bors Edit

habil. egyetemi docens
PPKE BTK, Klasszikus és Újlatin Nyelvek Intézete, Francia Tanszék (BTK Z 308-309.)

E-mail: bors.edit@btk.ppke.hu

Képzettség

Középfokú tanulmányok:
1985 : érettségi a Budapesti Eötvös József Gimnáziumban

Felsőfokú tanulmányok:
1990: magyar-francia szakos középiskolai tanári diploma (JPTE)
1996: pszichológus diploma (ELTE)

Doktori tanulmányok:
1995-1998: ELTE Romanisztika doktori iskola

Fokozatok:
2002: PhD (Értekezés: Az idő poétikája az önéletírásban. Rousseau, Gide, Sartre önéletírásának szövegnyelvészeti-pragmatikai elemzése)
2015: Habilitáció (Értekezés: Az irodalmi nyelv. Francia-magyar kontrasztív szövegstilisztika)
 
Nyelvtudás
1985: francia felsőfokú nyelvvizsga
1987: angol középfokú nyelvvizsga

Tudományos munka és egyéb szakmai tevékenységek

Oktatás:

1993-97: ELTE TFK, Francia Tanszék, tanársegéd. Oktatott tárgyak: francia fonetika, francia leíró nyelvtan, francia nyelvgyakorlat
1996-97: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Francia Tanszék, óraadó. Oktatott tárgyak: francia fonetika, francia leíró nyelvtan, francia nyelvgyakorlat
1997-2002: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Francia Tanszék, tanársegéd. Oktatott tárgyak: francia fonetika, francia leíró nyelvtan, francia, szövegnyelvészet, francia nyelvgyakorlat
2002-2004: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Francia Tanszék, adjunktus. Oktatott tárgyak: francia fonetika, francia leíró nyelvtan, francia, szövegnyelvészet, francia stilisztika, francia nyelvgyakorlat
2004 - 2015: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Francia Tanszék, docens. Oktatott tárgyak: francia fonetika, francia leíró nyelvtan, szövegnyelvészet, francia stilisztika, francia nyelvgyakorlat, francia szakmódszertan
2015 -: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Francia Tanszék, habilitált egyetemi docens. Oktatott tárgyak: francia fonetika, francia leíró nyelvtan, francia stilisztika, szövegnyelvészet és beszédanalízis, a francia nyelv változatai, francia nyelvgyakorlat, francia szakmódszertan

Pályázatok, projektek:

1998- 2006: Az Akadémia Kiadó felkérésére : A Francia-Magyar nagyszótár felújításában szerkesztőként való részvétel, a fonetikai átírás korrekciója, a Francia-magyar kisszótár átdolgozásában szerkesztőként való részvétel, a Francia-magyar kéziszótár átdolgozásában szerkesztőként való részvétel
2005-2006: HEFOP pályázat. A Debreceni Egyetem Francia Nyelv és Irodalom Tanszékével együttműködve társzerkesztőként való részvétel a Francia nyelvfejlesztés: elektronikus nyelv- és írásgyakorlati munkatankönyv elkészítésében
2014-2015: KAP egyéni kutatói pályázat KAP-1.2.-14/013 Az irodalmi nyelv : francia-magyar kontrasztív szövegstilisztikai tanulmányok
2015-2016: KAP egyéni kutatói pályázat KAP15-067-1.2 A műfaji heterogeneitás nyelvészeti alapjai
2018-2019 : Balaton-Hubert Curien pályázat (Sorbonne Paris 3 egyetemmel), A trauma reprezentációi c. kutatási projektben részvétel

Tudományos diákköri dolgozatok, PhD disszertációk vezetése:

2011 : Tudományos diákköri dolgozat vezetése, XXX. OTDK (Eger) Humán szekciójában Nyelvtudomány-Romanisztika szekcióban 2. helyezett, Balogh Emese: La place et la fonction des adjectifs créoles dans la phrase (A kreol melléknevek helye és szerepe a mondatban)
2014: PhD disszertáció vezetése (László Tímea: Integrált komplex kiejtéstanítás a francia nyelvoktatásban c. értekezése, védés: 2014)
2014 óta: PhD disszertáció vezetése (Kéri Henriett: Az öregedés retorikája, folyamatban)

Oktatói mobilitás, szakmai továbbképzséek (2010 óta):

2011: Besançon, 2 hetes szakmódszertani továbbképzés
2011: Cadiz, UCA, Erasmus oktató mobilitás
2015: Graz, CEEPUS oktatói mobilitás (Summer University)
2016 : Nizza, KAP ösztöndíj, 2 hetes tanulmányút
2016 : Brno, Erasmus, oktatói mobilitás
2016 : Pozsony, CEEPUS oktatói mobilitás (Short Term Excursion)
2017 : Brno, CEEPUS oktatói mobilitás (Short Term Excursion)
2019 : Tel-Aviv (Ramat Gan), Univ.Bar-Ilan , nemzetközi kreditmobilitás

Konferenciákon való részvétel (2010 óta):

2012 : « Attendre à rebours : de contes en comptes à rebours. » (Strasbourg) Előadás : L'attente amoureuse : pour une approche textuelle et cinématographique du discours du compte à rebours.
2013 : Mots du pouvoir – pouvoir du mot. (Pécs). Előadás: Le pouvoir du nom : étude des phrases averbales dans L'or de Blaise Cendrars
2014 : IIIe Journées d'Etudes romanes (Bratislava). Elóadás: Des genres à l'hétérogénéité générique : nouvelles perspectives dans l'analyse des genres littéraires.
2015 : L'Homme qui rêve – expériences des frontières (Budapest).Előadás: Rêve(rie)s au féminin dans l'écriture romanesque (Madame Bovary et Thérèse Desqueyroux)
2017 : Les fables du trauma (Budapest). Előadás: Réécrire le trauma collectif : l'exemple du « vampire » de Ropraz
2017 : Pierre Larousse 200 – Le Petit Robert 50 (Budapest). Előadás: Az irodalmi nyelv státusa a lexikográfiai gyakorlatban (Le Petit Robert)
2018 : Voyage et spiritualité (Budapest). Előadás: Voyages autour de la Méditerranée : pour une étude comparative de L'Immoraliste et Si le grain ne meurt de Gide
2019 : Prévisible et imprévisible (Pécs) Előadás: A propos de la littérature brève : l'imprévisible micro-récit
2019 : Le visage : altérité et représentation (Budapest). Előadás: La langue secrète du visage dans les tragédies de Racine

 

Publikációk

x