Dr. Bors Edit

habil. egyetemi docens

Hivatal: BTK Z 308-309.
E-mail: bors.edit@btk.ppke.hu

Magyar, francia és pszichológia szakon végeztem a JPTE-n (Pécs) illetve az ELTE-n. 1996 óta vagyok a PPKE BTK Francia Tanszékének oktatója, ahol nyelvészeti (morfoszintaxis, fonetika, stilisztika, szövegnyelvészet, pragmatika, alkalmazott nyelvészet) órákat tartok, 2002 óta pedig a doktori iskola francia műhelyének nyelvészeti képzéséért felelek. Az oktatás mellett a továbbképzés koordinálása a feladatom, a kutatási területem pedig a szövegnyelvészet, pragmatika, stilisztika, ezen belül is elsősorban az önéletírás nyelvi aspektusainak vizsgálata. 2002-ben, ebben a témában, Az idő poétikája az önéletírásban. Rousseau, Gide, Sartre önéletírásának szövegnyelvészeti – pragmatikai elemzése címmel védtem meg PhD disszertációmat.

Szakmai önéletrajz

Személyi adatok:
Név: Bors Edit
Születési hely, dátum: Budapest, 1966. november 29.
Lakcím: Budapest, 1036 Uszály u. 10.
Tel: 388-1585
Munkahely: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Francia Tanszék, Piliscsaba-Klotildliget, 2087, Egyetem u.1.
Tel: (06/26) 375-375
e-mail: bors@btk.ppke.hu

Képzettség
Középfokú tanulmányok:
1985 : érettségi a Budapesti Eötvös József Gimnáziumban

Felsőfokú tanulmányok:
1990: magyar-francia szakos középiskolai tanári diploma (JPTE)
1996: pszichológus diploma (ELTE)

Egyéb tanulmányok:
1995-1998: ELTE Romanisztika doktori iskola
2002: A doktori disszertáció (Az idő poétikája az önéletírásban. Rousseau, Gide, Sartre önéletírásának szövegnyelvészeti – pragmatikai elemzése) védése
 
Nyelvtudás
1985: francia felsőfokú állami nyelvvizsga
1987: angol középfokú állami nyelvvizsga

Szakmai tapasztalat
1991-92: Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár, tudományos munkatárs. Feladatkör: országtanulmányok (közegészségügy, társadalombiztosítás témában) készítése (francia és angol nyelvterület)

1993-97: ELTE TFK, Francia Tanszék, tanársegéd. Oktatott tárgyak: francia fonetika, francia leíró nyelvtan, francia beszédgyakorlatok

1996-97: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Francia Tanszék, óraadó. Oktatott tárgyak: francia fonetika, francia leíró nyelvtan

1997-2002: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Francia Tanszék, tanársegéd. Oktatott tárgyak: francia fonetika, francia leíró nyelvtan, szövegnyelvészet .

2002-2004: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Francia Tanszék, adjunktus. Oktatott tárgyak:  francia fonetika, francia leíró nyelvtan, stilisztika (nappali képzés), bevezetés a nyelvészetbe, általános nyelvészet, francia fonetika, francia leíró nyelvtan (másoddiplomás képzés)

2004 óta: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Francia Tanszék, docens. Oktatott tárgyak:  francia fonetika, francia leíró nyelvtan, stilisztika (nappali képzés), bevezetés a nyelvészetbe, francia fonetika, francia leíró nyelvtan (másoddiplomás képzés)

Ösztöndíjak, külföldi tartózkodások
1978-81: Algéria, francia nyelvű általános iskola (Lycée Français d’Annaba)

1988-89: Strasbourgi Egyetem  (egyetemközi) 2 hónapos ösztöndíja

1994: Párizs, 1 hónapos francia állami kutatói ösztöndíj

2002: Párizs, 2 hetes francia állami kutatói ösztöndíj

2002 : Belgium, Louvain-la-Neuve, 3 hónapos MÖB posztgraduális kutatói ösztöndíj
 
Tudományos munka és egyéb szakmai tevékenységek
Szakmai tevékenységek:
1996-1998: A SOROS Alapítvány támogatásával: Francia szakos tanárképzés megújítása - nyelvi felzárkóztatási program koordinálása - fordítási szöveggyűjtemény  és hozzátartozó  fordítási és nyelvtani gyakorlatok összeállítása

1998: Az Akadémia Kiadó felkérésére : A Francia-Magyar nagyszótár felújításában szerkesztőként való részvétel, a fonetikai átírás korrekciója

2002 óta: A francia másoddiplomás, kiegészítő, levelező, szaktanári továbbképzés szakok szakmai koordinálása

2002: PPKE doktori iskolájának alapító tagja és folyamatosan oktatója

2003-2005: Az Akadémia Kiadó felkérésére: A Francia-magyar kisszótár átdolgozásában szerkesztőként való részvétel, a fonetikai átírás korrekciója

2005 óta: Az Akadémia Kiadó felkérésére: A Francia-magyar kéziszótár átdolgozásában szerkesztőként való részvétel

Konferenciákon való részvétel
1990: Les Mots du Québec (Pécs) ; az előadás tárgya: a québec-i francia lexikális morfológiai sajátosságai

1997: États généraux des études françaises (Budapest); az előadás tárgya : a francia nylvészet oktatása

1999: Journées d’études françaises (Debrecen); az előadás tárgya: felzárkóztatás nyelvi órán

1999: LITEF (La linguistique textuelle dans les études françaises) (Debrecen); az előadás tárgya: az önéletírás szövegnyelvészeti és pragmatikai elemzése

2000: Conférence de doctorants en littérature française (Eger) ; az előadás tárgya: a leírás szerepe az önéletírásban

2001: Journées d’études françaises. Jeu, enjeu, double jeu.(Pécs) Az előadás tárgya: az önéletrajzi játék

2002: L’Un et le Multiple (Pécs). Az előadás tárgya: „szövegszigetek” a nyelvben

2004: Les genres en transition (Szeged), az előadás tárgya: az önéletírás metamorfózisa.

Publikációk
 

x