Dr. Martonyi Éva

professzor emerita

E-mail: martonyi.eva@btk.ppke.hu

Tanulmányait Szegeden végezte, francia-német-magyar szakos középiskolai tanári diplomáját is ott szerezte. Előbb lektorátusi nyelvtanárként tevékenykedett, majd 1970 és 1975 között a strasbourgi egyetemen volt magyar lektor. A francia irodalommal az 1970-es évektől fogva foglalkozik, 1978-ban doktorált, 1983-ban kandidátusi fokozatot szerzett. A szegedi évek után a Lille-3 egyetemen volt vendégtanár. 1992-től a Pécsi Tudományegyetemen docensként dolgozott, 1995-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetem főállású oktatója. 2001-ben habilitált. Kutatási területei a 19. és 20. századi francia irodalom, a modern irodalomelméletek és a frankofón irodalmak. Kisebb megszakításokkal a francia-magyar kulturális kapcsolatokat is kutatta.

Tanszékvezetői megbízása mellett több alkalommal is betöltötte a külügyi dékánhelyettesi funkciót. Több magyar és külföldi tudományos társaság tagja volt, illetve részben most is az: AILC (Association Iinternationale de Littérature Comparée), GIRB (Groupe International de Recherches Balzaciennes), AEFECO (Association des Études Francophones d’Europe Centrale et Orientale), az MTA Modern Filológiai Bizottsága, stb. A francia kultúra terjesztésért a francia Palmes Académiques lovagi, majd tiszti kitüntetésében részesült. A Magyar-Francia Ifjusági Aapítvány kuratóriumának elnöke volt 2001 és 2006 között. Jelenleg a PPKE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájának vezetője.

Szakmai életrajz

Név: Dr. Martonyi Éva

Munkahely: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar

                        Romanisztika Intézet

                        2087 Piliscsaba, Egyetem utca 1.

                        Tel: 26/375-375

 
Tanulmányok
 
1958 Szeged, érettségi

1963  Szeged, francia-német szakos középiskolai tanári oklevél

1964  Szeged, magyar nyelv és irodalom szakos tanári oklevél

1965   Angol középfokú nyelvvizsga

Korábbi munkahelyek

1997-1998      külügyi dékánhelyettes

1996-tól          a Romanisztika Intézet megbízott vezetője és egyidejűleg félállású docens a JPTE Francia Tanszékén;

1995-től          docens a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának francia Tanszékén

1963-1965            középiskolai tanár,  Szeged;

1965-1971            nyelvtanár (német-angol-francia), Idegennyelvi lektorátus, Szegedi Egyetem ;

1971-1975            magyar lektor, Franciaország, Strasbourg-II Egyetem;

1975-1991            tanársegéd, adjunktus, majd docens a József Attila Tudományegyetem Francia Tanszékén;

1991-1992             vendégtanár, Franciaország, Lille – III Egyetem;

1992-1995             tanszékvezető docens a Janus Pannonius Tudományegyetem Francia Tanszékén;

1994-1995             külügyi és tudományos rektorhelyettes a JPTE-n;

Tudományos tevékenység:

-         kilencven publikáció hazai és külföldi kiadványokban

-         konferenciákon, kollokviumokon való részvétel itthon és külföldön (Franciaország, Belgium, USA, Svájc stb.)

-         előadások tartása itthoni és külföldi egyetemeken (Budapest, Debrecen, Párizs, Orléans, Limoges, Tours, Dijon, Liege stb.)

-         részvétel kollokviumok rendezésében (Szeged, Pécs, Piliscsaba)

-         az OTDK Humán Szekciójának országos ügyvezető elnökeként országos diákköri konferencia szervezése Szegeden (1982)

-         az Acta Romanica Szegediensis c. kiadványsorozat több számának szerkesztője 1977 és 1985 között

-         hazai és külföldi tudományos társaságok tagja: Modern Filológiai Társaság (jelenleg is), AILC (Association Internationale de Littérature Comparée 1990-ig), GIRB (Groupe International d’Études Balzaciennes – jelenleg is)), stb.

-         az MTA Modern Filológiai Bizottságának tagja (1995-1998)

-         az AEFECO (Association des Études d’Europe Centre-Orientale) titkára (1993-1998)

-         a Centre d’Études sur la Littérature de Belgique Francophone (Pécs) igazgatója (1993-1995)

-         Canada Centrum (PPKE BTK Kanadai Tanulmányok Központja) vezetője 1998-tól

-         Európa Tanulmányok Központja (PPKE BTK-ETK) programvezetője 1997-től

-         CIEF (Centre Interuniversitaire d'Études Francaises) tudományos tanácsának tagja

-         Verbum c. folyóirat (PPKE BTK Romanisztika Intézet) szerkesztőségének tagja 1999-től

-    A Magyar-Francia Ifjusági Alapitvány kuratóriumának elnöke

Válogatott publikációs jegyzék 1995 óta

Könyvek ;

Poétika és narráció Honoré de Balzac Emberi Színjátékában. Budapest, 1998, Akadémiai Kiadó,142 p.

Tanulmányok ;

La nouvelle en Hongrie. in Le genre de la nouvelle dans le monde francophone au tournant du XXIe siècle, Louvain-la-Neuve, 1995, 85-92 p.

A műfajelméletek története és a Helicon. in Hankiss János redivivus, Debrecen, 1995, 91-103 p.

Le fédéralisme culturel en Europe Centre-Orientale. in Les Fédéralismes, Septentrion, Lille, 1996, 151-160 p.

Honoré de Balzac, A szamárbőr. in Huszonöt fontos francia regény. Budapest, 1996, Maecenas és Lord Kiadó, 80-89 p.

Bouvard és Pécuchet. in Huszonöt fontos francia regény. Budapest, 1996, Maecenas és Lord Kiadó, 115-124 p.

Hadrianus emlékezései. in Huszonöt fontos francia regény. Budapest, 1996, Maecenas és Lord Kiadó, 269-277 p.

Le fédéralisme culturel en Europe Centre-Orientale. in Les Fédéralismes, Septentrion, Lille, 1996, 151-160 p.

La puszta - l'équivalent de la Steppe dans la poésie hongroise. in L'Homme et la steppe, Dijon, 1997, 263-2700 p.

A propos de Ramuz. La littérature Populiste en Hongrie. C.F. Ramuz - au carrefour des cultures et esthétiques. Paris-Caen, 1998, Les Lettres modernes, Minard, 231-240 p.

Mutations économiques et culturelles en Hongrie. in Libre échange et identité culturelle. Travaux de recherches, Diff. Septentrion, Lille, 1998, 191-200 p.

Tallózás a Nouvelle Revue de Hongrie 1940-es évfolyamaiban. in Magyar irodalom forditásokban (1920-1970) KLTE Debrecen, 1998, 154-163 p.

A québeci irodalomról. in Magyar Napló, Budapest, 1999, No. XI/6, 17-19 p.

L’écrivain pouvait devenir un peintre. La culture picturale de Balzac (I.). in Verbum, Analecta Neolatina, Piliscsaba, 1999, No 1. 150-168 p.

Balzac et la peinture (II.). in Verbum, Analecta Neolatina, Piliscsaba, 1999, No.2. pp. 183-202.

Denis de Rougemont et la Hongrie. in Hungarian Studies, Budapest, 1998/99, Vol. 13, No.1. 67-76 p.

Denis de Rougemont és Magyarország. in A kultúraköziség dilemmái – interkulturális tanulmányok Vajda György Mihály 85. Születésnapjának megünneplésére, Szeged, 1999, 189-202.

La littérature québécoise entre l’avant-garde et le postmoderne – discours critique et production littéraire. in Canada and the Millenium – Proceedings of the 2nd Canadian Studies Conference in Central Europe, Budapest, 1999, pp.58-70.

Balzac et la littérature hongroise. in l'Année Balzacienne, Lire Balzac en l'an 2000, Paris, 2000, PUF, 595-618 p.

Les remparts de Québec ou de la quête d'identité à la transformation. in Canada 2000, Identity and Transformation, Central European Perspectives on Canada, Frankfurt am Main, 2000, Peter Lang, 157-168 p.

La nouvelle dans la littérature québécoise récente, in Unité et diversité des écritures francophoness- Quels défis pour cette fin de siècle?, Cahiers francophones d'Europe Centre-Orientale, 10. Leipzig, 2000. 357-366 p.

Droleries balzaciennes, in écRIRE, Actes du colloque international sur le rire, le comique et l'humour, Pécs, 2001, 173-185 p.

Kitüntetések;

a francia Akadémiai Pálmarend lovagja a francia kultúrának tett szolgálataiért

a felsőoktatás kiváló dolgozója

Publikációk

x