Dr. Horváth Márton Gergely

egyetemi adjunktus

Hivatal:  BTK Z 308-309.
E-mail: horvath.marton.gergely@btk.ppke.hu

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán francia nyelv és irodalom szakos bölcsész tanár és általános és alkalmazott nyelvészet szakos bölcsész diplomák megszerzése után a franciaországi Lumière Lyon 2 Egyetemen végezte el a mesterképzést nyelvtudományok szakon. Az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának Romaniszika Doktori Programján 2017-ben védte meg PhD értekezését, melynek címe Stratégies de topicalisation dans le français parlé informel (Topikalizációs stratégiák az informális beszélt franciában). A PPKE BTK-n 2013 óta oktat francia nyelvészeti tárgyakat, nyelvfejlesztést, civilizációt.

Képzettség:
2006: francia nyelv és irodalom szakos bölcsész tanár (PPKE BTK)
2006: általános és alkalmazott nyelvészet szakos bölcsész (PPKE BTK)
2007: nyelvtudományok kutatói master (Lyon 2, Franciaország)
2010: magyar-francia francia-magyar szakfordító (társadalomtudományi szakirány) (ELTE BTK)
2017: PhD (ELTE BTK Nyelvtudományi DI Romanisztika Program)

Nyelvtudás:
francia (diploma)
angol (középfokú C)
német (középfokú C)

Szakmai tapasztalatok:
2008-2013: gimnáziumi franciatanár (Madách Imre Gimnázium, Berzsenyi Dániel Gimnázium)
2009 óta: a Verbum - Analecta neolatina c. folyóirat online technikai szerkesztője
2009, 2010, 2012: Romanisztikai Doktorandusz Konferenciák szervezője
2013 óta: egyetemi oktató-kutató

Ösztöndíjak, külföldi tartózkodások:
2003-2004: Erasmus ösztöndíj (Bordeaux, Franciaország)
2003-2005: Köztársasági Ösztöndíj
2005: Francia-magyar államközi tanulmányi ösztöndíj (CIEP, Sèvres, Franciaország)
2006-2007: Francia állami tanulmányi ösztöndíj (Lyon, Franciaroszág)
2006-2009: Magyar állami doktorandusz ösztöndíj (Budapest)

Konferenciák, vendégelőadások:
2008. április 9.: Verbum Estek (PPKE BTK): A frankoprovanszál személyjelölő-rendszer.
2009. április 25.: Journées d'Études françaises (PPKE BTK): Présence ou absence du pronom clitique et interprétation du syntagme nominal coréférent.
2013. november 29.: Nyelvészdoktoranduszok 17. Országos Konferenciája (LingDok, SZTE BTK): A jobb oldali diszlokáció a beszélt franciában.
2013. december 6.: Piliscsabai Nyelvészkör (PPKE BTK): A jobb oldali diszlokáció a beszélt franciában.
2014. november 20.: Nyelvészdoktoranduszok 18. Országos Konferenciája (LingDok, SZTE BTK): A szabad topik a beszélt franciában.
2015. március 27.: Journée d'étude des jeunes chercheurs du LLL (Université de Tours): Phénomènes de variation dans les corpus oraux : problèmes d'analyse pragmatico-syntaxique du français parlé des conversations.
2015. július 16.: Les études romanes en Europe centrale (Institut für Romanistik, Karl-Franzens-Universität Graz): Le topique "non-lié" du français parlé des conversations.
2017. április 26-27.: CEEPUS oktatói mobilitás (Institut für Romanistik, Karl-Franzens-Universität Graz): Les constructions de dislocation en français parlé. Le détachement sans rappel ou le topique libre.
2017. július 3.: CEEPUS FISH nyári egyetem (PPKE BTK): Information structure and its interfaces in French and Spanish. (Társelőadó: Steffen Heidinger, Karl-Franzens-Universität Graz)

Publikációk

x