A SEC diákegyesület

A Societas Europaea Studiosorum Classicae-Philologiae (továbbiakban: SEC) elnevezésű nemzetközi diákszervezet 1990-ben Jacques Delors francia miniszterelnöknek, az Európai Bizottság akkori elnökének védnökségével alakult. A szervezet klasszika-filológiai képzésnek helyt adó egyetemeket vett fel tagjai sorába - Nyugat- és Közép-Európa valamennyi államából. A SEC megalapítását követően az Eötvös Collegium professzorainak és tanárainak mentorálásával jött létre az európai szerveződés hazai központja, ennek megfelelően a magyarországi szekció székhelye az Eötvös Collegium. A SEC Collegium Hungaricumának célja a magyarországi filológushallgatók integrálása és képviselete, valamint hivatalos szervként a más európai egyetemekkel való kapcsolattartás. Megfelelő anyagi háttér híján a magyarországi egyetemi szervezetek eddig nem tudtak részt venni a SEC munkájában, így a magyarországi klasszikus filológia nem jelent meg az anyaszervezet konferenciáin, diákjaink elestek a pályázási és peregrinációs lehetőségektől, eredményeik kikerültek a fiatal kutatók tudományos fórumairól.

A SEC magyar szervezetének egykori diákjai, ma egyetemi tanárai újraindították az Eötvös Collegiumban a magyarországi szekciót. A megújult – de jogfolytonossággal rendelkező – SEC (a Magyar Ókortudományi Társaság szervezeti felépítésének mintájára) ez idáig négy hazai tagszervezetet alapított (Bollók Officina, Eötvös Collegium; Tres Montes, Pázmány Péter Katolikus Egyetem; Officina Thewrewkiana, Eötvös Loránd Tudományegyetem; Officina Försteriana, Szegedi Tudományegyetem), felvette a kapcsolatot egy határon túli magyar egyetemmel (Kőrösi Csoma Sándor Kutatócsoport, Sapientia Egyetem, Csíkszereda), saját honlapot működtet (www.chsec.hu). Tagjaink folyamatosan részt vesznek tanulmányi versenyeken, konferenciákon, közreműködnek tudományos pályázatokban, kutatási eredményeiket szakmai folyóiratokban közlik.

x