II. Scriptorium-konferencia 2018. január 22.

Felhívás a 2018. május 9–10-én Pannonhalmán tartandó konferenciához

Felhívás
(Pannonhalma, 2018. május 9–10.)

Az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ, a Pannonhalmi Főapátsági Levéltár és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara Klasszika Filológia Tanszéke tudományos tanácskozást szervez, amelynek középpontjában a kéziratosság, különösen az egyházi kéziratosság áll. A konferenciára azoknak a szakembereknek, kutatóknak a jelentkezését várjuk, akik olyan szövegekkel foglalkoznak, amelyek valamiképpen a kéziratosság fogalmához kapcsolódnak (kódexek, kéziratos művek, feljegyzések, kéziratos áhítati irodalom, kéziratos énekeskönyvek, tanári följegyzések, a könyvtárak állományában őrzött művekbe – főleg ősnyomtatványokba vagy régi nyomtatványokba – írt bejegyzések, marginális kommentárok etc.). Szívesen látunk olyan előadókat is, akik elméleti, módszertani kérdéseket állítanak vizsgálódásuk középpontjába. Egy-egy előadónak 20 perc áll rendelkezésére.

Jelentkezni az előadás rövid (800-1000n) rezüméjével 2018. február 28-áig lehet a következő e-mail-címen:

scriptoriumkonferencia.2018@gmail.com


A jelentkezőket március 10-éig értesítjük előadásuk befogadásáról.

Minden érdeklődőt hívnak és várnak a konferencia szervezőbizottságának tagjai:

S.E.R. Varga Lajos, elnök, Országos Katolikus Gyűjteményi Központ
Dénesi Tamás, igazgató, Pannonhalmi Főapátsági Levéltár
Boros István, tudományos főmunkatárs, Váci Egyházmegyei Könyvtár
Takács László, tanszékvezető, PPKE BTK Klasszika Filológia Tanszék

x