BA nyelvi alapvizsga

Tájékoztató 

Nyelvi alapvizsga: az első négy félév elvégzése után tehető. Egy vizsgaidőszakban csak egyszer kísérelhető meg letétele. A nyelvi alapvizsga nem feltétele a további (III. éves) szakos tárgyak felvételének.

Írásbeli vizsga: 1. Nyelvtani feladatsor megoldása, 2. Lexikai feladatsor megoldása, 3. Fordítás spanyolról magyarra, 4. Irányított fogalmazás (a feladatok megoldására 3,5 óra áll rendelkezésre, szótár csak a spanyolról magyarra történő fordításkor használható). Ha az írásbeli feladatok valamelyikének eredménye nem éri el a 60 %-ot, az írásbeli sikertelen, az egész vizsga megismétlendő.

Szóbeli vizsga: 1. Társalgás megadott témáról, 2. Képleírás, 3. A képhez kapcsolódó témakörben önálló vélemény kifejtése.

Nyelvi alapvizsga témakörök →

 

 

x