Specializáció választás

Az egyes specializációkhoz tartozó tárgyak felvételére csak azok a hallgatók lesznek jogosultak, akik az illető specializációra sikeresen jelentkeztek, ezért kérünk mindenkit, hogy ne feledkezzen meg határidőn belül specializációt választani, illetve értesítse az esetlegesen külföldi részképzésen részt vevő hallgatótársait is a választás határidejéről. Specializációt választani választási időszakon kívül a Tanulmányi Bizottság engedélyével lehet a megfelelő díj (2100 Ft) befizetése mellett.

Specializációra történő regisztrációját a Tanulmányi Osztályon leadott írásbeli nyilatkozatával – saját felelősségére – bármikor visszavonhatja, új regisztrációt azonban csak a soron következő specializáció választási időszakban tehet.

Legalább egy specializáció elvégzése minden hallgatónak kötelező a nappali képzésen. (A szak egy hallgató/egy specializáció képzési formára vállalt kötelezettségeket, azonban a hallgatók munkaerőpiaci pozíciójának erősítése érdekében lehetőséget ad a hallgatóknak arra, hogy két specializációt végezhessenek el.) A BA nappali alapképzésben egy hallgató legfeljebb két specializációt végezhet, a második specializáció felvétele azonbban csak Tanulmányi Bizottsághoz benyújtott, majd a Bizottság által jóváhagyott kérelemmel történhet. A BA levelező képzésen egy specializáció választható.

Választható specializációk a nappali képzésen:

- Újságírás specializáció (Nyomtatott és elektronikus média)
- Film és videó tanulmányok specializáció
- Közkapcsolatok specializáció

Választható specializációk a levelező képzésen:

- Multimédia specializáció
- Közkapcsolatok specializáció

 

x