Tanulmányi ügyek

Tanulmányi ügyek

HIÁNYZÁSOK

Az óra teljes időtartamából (vagyis elejéről vagy végéről) elmulasztott minimum 15 perc hiányzásnak minősül.A gyakorlati órákról maximum három hiányzás tolerálható, a 4. hiányzást követően a hallgató adott tárgyból felvett félévét nem teljesítettnek tekintjük (szemináriumi jegye elégtelen lesz).Az előadások látogatása kötelező, amelyet a kurzusvezető tanár bármikor ellenőrizhet.

KEDVEZMÉNYES TANREND

Kedvezményes tanrend miatt az órán nem megjelenők munkájának koordinálását csak akkor vállaljuk, ha a hallgató

az órák látogatása alóli felmentést igazoló, a TB-től kapott papírját a kibocsátás utáni héten a kurzus vezetőjének személyesen bemutatja, és bejelenti órafelvételi szándékátgyakorlati órák látogatása alól csak külföldi ösztöndíjas diákok menthetők fel, abban az esetben, ha a külföldön felvett tárgy tananyagát Karunk szaktanára elfogadjaKülföldi részképzésen résztvevő hallgatók esetében a tanár eltanácsolhatja a hallgatót a tárgy felvétele alól, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az illető gyakorlatorientált tárgy teljesítése külföldi tartózkodás mellett nem teljesíthető.

Tanulmányi Osztály

TVSZ

x