A film(tudomány) hálózatai 2019. október 15.

A Magyar Filmtudományi Társaság éves konferenciája

A film(tudomány) hálózatai


A Magyar Filmtudományi Társaság éves konferenciája


Budapest, 2019. november 8-9. (péntek-szombat)
PPKE BTK Sophianum, 1088 Budapest, Mikszáth tér 1. 112. terem

Program


Péntek
9:00 Regisztráció
9:30 Megnyitó: Füzi Izabella: A filmtudomány aktuális kihívásai
10-11:30 Szekcióelőadások: Kutatási irányok Moderátor: Füzi Izabella

Pethő Ágnes: Intermedialitás a filmművészetben. Elméleti megközelítések, kutatási irányok András Csaba: A jövő elmarad. A hauntológiai értelmezésmód lehetőségei és korlátai Mikola Gyöngyi: Újmédia és a kortárs orosz film Vincze Teréz: A filmtörténet, az vajon mi?

Kávészünet
12:00-13:00 A Magyar Filmtudományi Társaság éves közgyűlése
Ebédszünet
14-15.30 Szekcióelőadások: A magyar film (társadalom)története Moderátor: Király Hajnal

Varga Balázs: Ha az adatok beszélni tudnának... A hosszmetszeti vizsgálatok módszertani kérdései a magyar film társadalomtörténete kapcsán Margitházi Beja: Nők és társadalmi mobilitás a rendszerváltás utáni magyar filmben Vajdovich Györgyi: Statisztikai analízis a filmtörténetírásban. Társadalmi mobilitás és nemi sajátosságok az 1931-45 közötti magyar filmben Győri Zsolt: Autonómia-ábrázolások komparatív elemzése: egy kutatás vázlata

Kávészünet
16-17:30 Szekcióelőadások: Magyar filmtörténet (archívumkutatás) Moderátor: Szekfü András

Barkóczi Janka: Ugyanaz másképp – A Vörös Riport filmhíradók 100 éve. A filmarchívum digitális fordulata és a magyar filmtörténetírás Szöllősi Barnabás: A magyar forgatókönyvírás történetének kérdései Tóth Orsolya − Virginás Andrea: Filmkészítés szaggatott üzemmódban: erdélyi filmgyártás a történelmi cezúrák árnyékában Kovács Ákos: Röpirat a magyar filmművészet ügyében

Kávészünet
18-19:30 Frissen megjelent, magyar filmes könyvek (kerekasztal-beszélgetés) Moderátor: Gelencsér Gábor Meghívott szerzők: Hódosy Annamária, Kérchy Vera, Sághy Miklós, Sárközy Réka, Stőhr Lóránt, Szekfü András
A magyar filmtudomány könyvkiadási helyzetének általános szemlézése helyett néhány könyv példáján keresztül a kutatókat foglalkoztató aktuális problémák kerülnek előtérbe. A konferencia témájával összhangban keressük annak a módjait, hogy a publikációk hogyan erősíthetik a tudományos közösséget és indíthatnak a területet megtermékenyítő, inspiráló vitákat. Kinek és minek írunk? Olvassuk-e egymást? Az írás az új olvasás? Vannak-e lehetőségei és fórumai a párbeszédnek, vagy a terület végképp fragmentálódik?
19:30-21:00 Vacsora
Szombat
8:40-10:30 Szekcióelőadások: Intézmények és hálózatok Moderátor: Gyenge Zsolt

Hubai Gergely: Az ismeretlen Pacifista Kalmár György: Filmkutatás a posztkrízis korában Tóth Zoltán János: Multiblockbusterek: a játékfilmgyártás új szakasza. A Marvel Cinematic Universe expanziója és médiakörnyezete Lichter Péter: A kortárs kísérleti filmek intézményi hálózata Fábics Natália: A Hong Kong International Film Festival (HKIFF) szerepe a kelet-ázsiai filmművészet nyugati fesztiválokon való jelenlétének megerősödésében

Kávészünet
11-12:30 Szekcióelőadások: Dokumentumfilm és politika Moderátor: Török Ervin

Stőhr Lóránt: Menekültek a kortárs magyar dokumentumfilmben Meggyes Krisztina: Társadalmi hatás a mai magyar dokumentumfilmeknél Csönge Tamás: A fikcionalitás politikai potenciálja az áldokumentumfilmben Simor Kamilla: Tetten ért rendezők. A jelenlét problémája a performatív dokumentumfilmekben

Ebédszünet
Filmoktatást!
13:30-14:45 Filmoktatás Módszertani Munkacsoport Társadalmi érzékenyítés – alkalmazott / kritikai filmoktatás (kerekasztal-beszélgetés) Moderátor: Pócsik Andrea (PPKE). Hozzászólók: Biczó Gábor (DTE), Lázár Eszter (KE), Király Hajnal (SZTE), Müllner András (ELTE).

Az 5-10 perces egyéni hozzászólásokat a résztvevők közös vitája követi, majd a beszélgetést megnyitjuk a konferencia közönsége felé. Müllner András a Romakép Műhely társadalmi érzékenyítő szerepéről, Király Hajnal a filmek interdiszciplináris, a segítő szakmai képzésekben való, empátiafejlesztő célú felhasználásának lehetőségeiről, Lázár Eszter a kreativitásfejlesztés, demokráciára nevelés filmes eszközeiről, Biczó Gábor a részvételi videózás mint társadalmi intervenció gyakorlatáról beszél.

Kávészünet
15:15-16 Hartai László és Szíjártó Imre: Túlélési gyakorlat, avagy filmoktatás a tanárképzésben
16-16:30: Pócsik Andrea: Korlátozott szabadság: a perspektívák tágítása (a fundraising lehetőségeiről)
17:00 Zárszó: Pócsik Andrea

x