Demonstrátori pályázat 2019. február 27.

Demonstrátorokat keres a Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet

A Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet pályázatot ír ki a 2018/19-es tanév II. félévére demonstrátori feladatok ellátására, évfolyamonként

 • 1-2 fő Kommunikáció- és Médiatudomány szakos hallgató
 • 1-2 fő Szabad bölcsészet szakos, Film szakirányos hallgató
 • 1-2 fő Média-, mozgókép- és kommunikációtanár szakos hallgató részére.

A demonstrátorok feladata az intézet munkájának segítése, oktatási, kutatási és szervezési tevékenységének segítése az alábbi területeken:

 • az intézet internetes megjelenítésének kezelése (honlap, Médiakapu és facebook csoportok)
 • intézeti programok és események szervezésében, valamint lebonyolításában való segédkezés
 • aktív közreműködés a hallgatók és az Intézet közti kommunikáció hatékonyságának növelésében
 • az intézetbe kihelyezett szakdolgozatok kezelése
 • az intézeti kutatási programokban való aktív részvétel

A pályázat benyújtásának feltételei:

 • minimum 1 aktív, lezárt félév a Kommunikáció- és Médiatudomány, a Szabad bölcsészet vagy a Média-, mozgókép- és kommunikációtanár szakon
 • legalább 4,0-s tanulmányi átlag a pályázat benyújtását megelőző félévben
 • a demonstrátori tevékenységért tiszteletdíj nem jár

A Kommunikáció Intézet titkárságán zárt borítékban leadott pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:

 • önéletrajz (1 rövid oldal)
 • motivációs levél (1 rövid oldal)
 • ajánlólevél, vagy az Intézetnek címzett e-mail az intézet valamelyik oktatójától

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 14.

x