Demonstrátori pályázat - Várjuk jelentkezéseiket! 2017. augusztus 28.

A Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet demonstrátori pályázatot hirdet a 2017/18-as tanév I. félévére.

Tisztelt Hallgatók!

A Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet pályázatot ír ki demonstrátori feladatok ellátására, évfolyamonként

 • 1 fő Kommunikáció- és Médiatudomány szakos hallgató (képzési szinttől függetlenül)
 • 1 fő Szabad bölcsészet szakos, Film szakirányos hallgató; és
 • 1 fő Média-, mozgókép- és kommunikációtanár szakos hallgató részére.

 

A demonstrátorok feladata az intézet munkájának segítése, oktatási, kutatási és szervezési tevékenységének segítése az alábbi területeken:

 •  az intézet internetes megjelenítésének kezelése (honlap, Médiakapu és facebook csoportok)
 •  intézeti programok és események szervezésében, valamint lebonyolításában való segédkezés
 •  aktív közreműködés a hallgatók és az Intézet közti kommunikáció hatékonyságának növelésében
 •  az intézetbe kihelyezett szakdolgozatok kezelése
 •  az intézeti kutatási programokban való aktív részvétel

 

A pályázat benyújtásának feltételei:

 •  minimum 2 aktív, lezárt félév a Kommunikáció- és Médiatudomány, a Szabad bölcsészet, vagy a Média-, mozgókép- és kommunikációtanár szakon
 •  legalább 4,0-s tanulmányi átlag a pályázat benyújtását megelőző 2 szemeszterben
 •  a demonstrátori tevékenységért tiszteletdíj nem jár

 

A Kommunikáció Intézet titkárságán zárt borítékban leadott pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:

 •  önéletrajz (1 rövid oldal)
 •  motivációs levél (1 rövid oldal)
 •  ajánlólevél, vagy az Intézetnek címzett e-mail az intézet valamelyik oktatójától

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 30.

 

Kérdés esetén forduljanak Hozzánk bizalommal!

Üdvözlettel:

Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet

x