Intézeti demonstrátori pályázat 2020. október 1.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Intézete pályázatot ír ki demonstrátori feladatok ellátására:

1-2 fő Kommunikáció- és médiatudomány szakos hallgató

1-2 fő Szabad bölcsészet szakos, film specializációs hallgató

1-2 fő Média-, mozgókép- és kommunikációtanár szakos hallgató részére.

Keressük azokat a hallgatókat, akik szívesen bekapcsolódnának a Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet oktatási és oktatás-támogatási, valamint egyéb szakmai munkáiba. A demonstrátorok feladata az intézet munkájának segítése lenne az alábbi területeken:

  • az intézet internetes megjelenéseiben való részvétel
  • intézeti programok és események szervezésében, valamint lebonyolításában való segédkezés
  • aktív közreműködés a hallgatók és az intézet közötti kommunikáció hatékonyságának növelésében
  • az intézetbe kihelyezett szakdolgozatok kezelése
  • az intézet oktatás-támogatási munkájában való segítségnyújtás
  • az intézeti kutatási programjaiban való aktív részvétel.

A pályázat benyújtásának feltételei:

minimum 1 aktív, lezárt félév a Kommunikáció- és médiatudomány, a Szabad bölcsészet vagy a Média-, mozgókép- és kommunikációtanár szakon

legalább 4,0-s tanulmányi átlag a pályázat benyújtását megelőző félévben

a demonstrátori tevékenységért tiszteletdíj nem jár.

A Kommunikáció Intézet titkárságán zárt borítékban leadott pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:

  • önéletrajz (1 rövid oldal)
  • motivációs levél (1 rövid oldal)
  • ajánlólevél, vagy az Intézetnek címzett e-mail az intézet valamelyik oktatójától.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 15.

x