Kommunikációelméleti etalonvizsga 2020. május 19.

A Kommunikációelméleti etalonvizsga menete a következő:

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a 2019-20-as tanév második félévében az etalon vizsga kizárólag elektronikus úton, távolléti vizsga formájában tartható meg, melyhez az egyetem a PPKE Microsoft Teams felületét használja.
https://ppke.hu/uploads/articles/359657/file/O365_Teams_hallgatoknak.pdf
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a hallgató kötelessége a dokumentumokban jelzett technikai háttér megteremtése (PPKE Microsoft Teams letöltése), ha problémája van, akkor azt legkésőbb a vizsga előtti ötödik munkanapig jelezni kell – s segítséget kap.

A vizsga előtt a következő adminisztrációs teendőjük van:

A PPKE Microsoft Teams letöltése
A vizsga a Microsoft Teams felületén folyik, ezért a vizsga előtt legalább egy héttel le kell tölteni a PPKE-s Microsoft Teams alkalmazást, vagyis nem a sima Microsoft Teamset. A letöltésről innen tájékozódhatnak:
https://ppke.hu/uploads/articles/359657/file/O365_Teams_hallgatoknak.pdf
Az Etalon Nyilatkozat kitöltése és visszaküldése Dornics Szilviának május 22-ig. A nyilatkozatot a jelen levél alján találja. Erre az elektronikus vizsga jogbiztonsága miatt van szükség.
A Neptunban a személyes adatok ellenőrzése, különös tekintettel a telefonszámra és az e-mail címre, mert ezeken hívjuk, keressük a vizsgázót, ha technikai probléma lépne fel a vizsga során.
A vizsgák előtti napon a vizsgáztatók próbahívást tartanak a vizsgacsoportokban.
A május 26-án vizsgázók próbahívása a PPKE Microsoft Teamsen keresztül május 25-én 10.00-12.00 óra között történik.
A június 5-én vizsgázók próbahívása a PPKE Microsoft Teamsen keresztül június 4-én 10.00-12.00 óra között történik.
A június 18-án és 19-én vizsgázók próbahívása a PPKE Microsoft Teamsen keresztül június 17-én 10.00-12.00 óra között történik.
Az etalon vizsga menete
A vizsgáztató oktatók egyszerre egy hallgatót vizsgáztatnak, a hallgató kamerája és hangszórója be van kapcsolva, a helyiségben a vizsgázó hallgatón kívül más nem tartózkodhat. A hallgatónak a vizsga megkezdése és tartama alatt kérésre bizonyítania kell, hogy rajta kívül senki sem tartózkodik a szobában, az íróasztalán vagy a környezetében nincsenek szakkönyvek vagy egyéb segédanyag, nem használ osztott képernyőt. Személyi azonosító okmányai legyenek kéznél, telefonja Ön mellett lefordítva, üres lap és toll az asztalon. A bizottság a vizsga során kérheti, hogy mutassa körbe a szobát, illetve a képernyőjét.
A vizsga megkezdése előtt a hallgató a kamerába bemutatja személyi azonosító okmányát.
Amennyiben technikai probléma miatt a kapcsolat megszakadna, a vizsgabizottság hívja Önt. Az újrahívást a rektori levél szabályozza, maximum három alkalommal 5-5 perc elteltével ismételhető, ha sikertelen, a vizsga nem teljesítettnek minősül.
A korábbi vizsgáktól eltérően elektronikus formában nem lesz beugró.
A vizsga előzetes időbeosztás alapján történik, a hallgató a kiírt időpont előtt 10 perccel köteles a felületnél lenni. Csúszás esetén a hallgatót emailben/vagy sms-ben értesítjük.

A tételhúzás elektronikusan történik, a vizsgaelnök bonyolítja, a kamerába felmutatott zárt borítékok formájában.

A borítékok az etalon tételsor 20 nagyobb tételének kisebb elemeit tartalmazzák. Egy-egy borítékban öt különböző tételből kiemelt kérdés lesz, s elégséges az a felelet, ha a hallgató a húzott tételrészekből legalább kettőt megfelelő szinten elmond.

A vizsga tételhúzást követően azonnal, felkészülési idő nélkül kezdődik.

A vizsga során elhangzó kérdések kizárólag az Etalon vizsga tételsorát és az abban megadott kötelező és ajánlott olvasmányokat érintik (https://btk.ppke.hu/karunkrol/intezetek-tanszekek/kommunikacio-es-mediatudomanyi-intezet/kommunikacioelmeleti-etalonvizsga).

Minden egyéb kérdést a Távoktatás Vizsgáztatás dokumentum szabályoz. (https://tavoktatas.ppke.hu/info)

Budapest, 2020. május 19.

P. Szilczl Dóra
Andok Mónika

 

 

Etalon nyilatkozat

Alulírott ........................................ (név) ...................... (Neptun kód) ......................tagozatos hallgató vagyok.
Elérhetőségeim a következők
Telefonszám:
E-mail cím:
Ezen telefonszámon és e-mail címen a etalon vizsga alatt elérhető vagyok, kérem, amennyiben az elektronikus vizsga során hálózati adatátviteli hiba történne, akkor a fenti telefonszámon vegyék fel velem a kapcsolatot.
Nyilatkozom arról, hogy a Kar által nyilvánosságra hozott, a hallgatói személyes jelenlétet nem igénylő vizsgázásról szóló tájékoztatóban foglaltakat megismertem és megértettem. Kijelentem, hogy a jelen vizsgarendszerbe a saját felhasználónevemmel (Neptun kódommal) és jelszavammal jelentkeztem be, és a vizsgát a saját nevemben teszem le. Elismerem, hogy a vizsgarendszer kezeléséről megfelelő tájékoztatást kaptam, valamint kijelentem, hogy a vizsgarendszer használatát ismerem és a működtetéshez szükséges technikai feltételeket megteremtettem. Kijelentem továbbá, hogy a vizsga során semmilyen meg nem engedett segítséget nem veszek igénybe, a válaszok a saját tudásomat tükrözik. Elfogadom, hogy amennyiben a későbbiekben ennek ellenkezője bizonyosodik be, akkor a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, valamint a Fegyelmi és Kártérítési szabályzat vonatkozó rendelkezései értelmében ez elégtelen vizsgajegyet eredményez, és fegyelmi eljárás indulhat velem szemben.
Nyilatkozom arról, hogy a vizsgák hallgatói személyes jelenlétet nem igénylő lebonyolításának eljárásrendjéről szóló Egyetemi Tanácsi határozatot elolvastam, a benne foglaltakat magamra nézve kötelezőnek ismerem el. Tisztában vagyok a személyes jelenlétet nem igénylő vizsgához kapcsolódó kötelezettségeimmel és jogaimmal.
Hozzájárulok / nem járulok hozzá (a megfelelő rész aláhúzandó), hogy az etalon vizsga alatt a Microsoft Teams rendszer rögzítse a vizsgát. Vitás kérdésekben, jogorvoslati kérelem esetén e felvételek lesznek a mérvadóak. Tudomásul veszem, amennyiben nem járulok hozzá a rögzítéshez, lemondok jogorvoslati lehetőségeimről.

Dátum:

....................................................., 2020. .........

Aláírás:
................................................................................

 

A nyilatkozat elérhető ITT!

x