Kommunikációelméleti etalonvizsga 2021. május 12.

Tudnivalók a Kommunikációelméleti etalonvizsgáról

Tisztelt Hallgatók!

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a 2020-21-es tanév második félévében az etalon vizsga kizárólag elektronikus úton, távolléti vizsga formájában tartható meg, melyhez az egyetem a PPKE Microsoft Teams felületét használja.

A vizsga előtt a következő adminisztrációs teendőjük van:

A PPKE Microsoft Teams letöltése
A vizsga a Microsoft Teams felületén folyik, ezért a vizsga előtt legalább egy héttel le kell tölteni a PPKE-s Microsoft Teams alkalmazást, vagyis nem a sima Microsoft Teamset. A letöltésről innen tájékozódhatnak:
https://ppke.hu/uploads/articles/359657/file/O365_Teams_hallgatoknak.pdf
Az Etalon Nyilatkozat kitöltése és visszaküldése Dornics Szilviának (dornics.szilvia@btk.ppke.hu) május 20-ig. A nyilatkozatot a jelen levél alján találja. Erre az elektronikus vizsga jogbiztonsága miatt van szükség.
A Neptunban a személyes adatok ellenőrzése, különös tekintettel a telefonszámra és az e-mail címre, mert ezeken hívjuk, keressük a vizsgázót, ha technikai probléma lépne fel a vizsga során.
A vizsgák előtti napon a vizsgáztatók, ha a hallgató kéri, 18.00-tól előzetes beosztás szerint próbahívást tartanak.

Az etalon vizsga menete
A vizsgáztató oktatók egyszerre egy hallgatót vizsgáztatnak, előzetesen kiírt időpont szerint. Kérjük szólításig ne lépjen be a teams-hívásba, viszont a kiírt időpont előtt 15 perccel elérhető legyen. A vizsgázás feltétele, hogy a hallgató kamerája és hangszórója be van kapcsolva, a helyiségben a vizsgázó hallgatón kívül más nem tartózkodhat. A hallgatónak a vizsga megkezdése és tartama alatt kérésre bizonyítania kell, hogy rajta kívül senki sem tartózkodik a szobában, az íróasztalán vagy a környezetében nincsenek szakkönyvek vagy egyéb segédanyag, nem használ osztott képernyőt. Személyi azonosító okmányai legyenek kéznél, telefonja Ön mellett lefordítva, üres lap és toll az asztalon. A bizottság a vizsga során kérheti, hogy mutassa körbe a szobát, illetve a képernyőjét.
A vizsga megkezdése előtt a hallgató a kamerába bemutatja személyi azonosító okmányát.
Amennyiben technikai probléma miatt a kapcsolat megszakadna, a vizsgabizottság hívja Önt. Az újrahívást a rektori levél szabályozza, maximum három alkalommal 5-5 perc elteltével ismételhető, ha sikertelen, a vizsga nem teljesítettnek minősül.
A korábbi vizsgáktól eltérően elektronikus formában nem lesz beugró.

A tételhúzás elektronikusan történik, a vizsgaelnök bonyolítja, a kamerába felmutatott zárt borítékok formájában.

A borítékok az etalon tételsor 20 nagyobb tételének kisebb elemeit tartalmazzák.. Egy-egy borítékban öt különböző tételből kiemelt kérdés lesz, s elégséges az a felelet, ha a hallgató a húzott tételrészekből legalább kettőt megfelelő szinten elmond.

A vizsga tételhúzást követően azonnal, felkészülési idő nélkül kezdődik.

A vizsga során elhangzó kérdések kizárólag az Etalon vizsga tételsorát és az abban megadott kötelező és ajánlott olvasmányokat érintik (https://btk.ppke.hu/karunkrol/intezetek-tanszekek/kommunikacio-es-mediatudomanyi-intezet/kommunikacioelmeleti-etalonvizsga).

Minden egyéb kérdést a Távoktatás Vizsgáztatás dokumentum szabályoz. (https://tavoktatas.ppke.hu/info)

Budapest, 2021. május 10.

P. Szilczl Dóra
Andok Mónika

 

A nyilatkozat elérhető ITT!

x