Próbahívás a Kommunikációelméleti etalonvizsgán 2020. május 28.

Az eddigi vizsgatapasztalatok alapján a következőket kérjük, javasoljuk korábban megküldött tájékoztatónkat kiegészítve:

1. Nem elegendő csak a Nyilatkozatot megküldeni, a Neptunban is frissíteni kell az adataikat. A Neptunban nyilvántartott és a Nyilatkozatban feltüntetett elérhetőségeknek (telefonszám, e-mail cím) meg kell egyezniük.

2. A Microsoft Teams Pázmányon érvényes alkalmazást letöltött és ne online formában használják. Nyomatékosan javasoljuk, hogy ne telefonra, hanem laptopra töltsék le a Teamset.

3. A technikai felkészülés eredményesebbé tétele miatt a vizsgák próbahívásait előbbre hozzuk.
A június 5-én vizsgázók próbahívására május 29-én pénteken 17.00 és 18.00 óra között kerül sor. Akivel nem sikerül a próbahívás, őt telefonon megkeressük még pénteken. Azokkal, akikkel az első hívás sikertelen volt, június 4-én csütörtökön 9.00 és 10.00 óra között újra megkíséreljük a próbahívást.
A június 18-án és 19-én vizsgázók próbahívása a PPKE Microsoft Teamsen keresztül első alkalommal június 12-én 17.00-18.00 óra között történik. Akivel nem sikerül a próbahívás, őt telefonon megkeressük még pénteken. Azokkal, akikkel az első hívás sikertelen volt, velük június 17-én 10.00-12.00 óra között újra megkíséreljük a próbahívást.

A Teams letöltése és használata során felmerülő problémákkal kapcsolatban az informatikus kollégák nyújtanak segítséget, akiket a következő címen érnek el: it@helpdesk.ppke.hu
Javasoljuk, hogy a letöltés után a hallgatók hívják fel egymást, ezzel ellenőrizve, hogy a kamera, a hang, a képernyőn látottak a próbahívás illetve a vizsga során megfelelőek lesznek-e?

4. A telefonjuk és a laptopjuk feltöltött állapotban legyen vagy hálózati csatlakozáson, hogy vizsga közben ne merüljön le.
Mindezekkel kapcsolatban idézzük az Egyetemi Tanács 10/2020. (IV. 2.) határozatát, mely nemcsak a záróvizsgázó, de az etalon vizsgán résztvevő hallgatókra is érvényes:
„3. § (1) A záróvizsgázó hallgató kötelessége, hogy a záróvizsga idején olyan eszköz birtokában legyen, amely alkalmas élő, elektronikus videókép és hang felvételére, egyidejű átvitelére és fogadására, továbbá hogy rendelkezzen az ehhez szükséges széles sávú internetkapcsolattal. A záróvizsgázó hallgató felelőssége, hogy az általa használt eszköz alkalmas legyen a Microsoft Teams böngésző alapú vagy telepített szoftverként való alkalmazására. A 2. § (5) bekezdésében említett alternatív alkalmazás használata esetén a záróvizsgázó hallgató kötelessége, hogy az annak használatához szükséges technikai feltételeket saját oldalán biztosítsa."

x