Szakdolgozati információk 2018. március 2.

A szakdolgozat módosított leadási határideje április 16., 18:00.

Tisztelt Hallgatók!


Ebben a szemeszterben az április 15-i szakdolgozat-leadási határidő vasárnapi napra esne, ezért a korábbi gyakorlatot követve a következő hétfőn a Tanulmányi Osztály még meghosszabbított nyitvatartással fogadja a szakdolgozatokat. Vagyis a leadási határidő ezúttal április 16-a hétfő 18:00.
A benyújtandó szakdolgozathoz csatolni kell a témavezető által aláírt „Igazolás – szakdolgozat benyújtásához" nevű formanyomtatványt. (Ennek tartalmáról és jelentőségéről alább olvashatnak.) A szakdolgozat bekötött példánya csak akkor fogadható el, ha a hallgató előzőleg feltöltötte a szakdolgozatát a Neptun rendszerbe. A szakdolgozatot PDF formátumban kell feltölteni. A nappali képzésben részt vett hallgatók az "Igazolás – szakdolgozat benyújtásához" nevű (kitöltött és témavezetővel aláíratott) formanyomtatványt, a szakdolgozati címbejelentő eredeti példányát és a szakdolgozatot a Tárogató úton, a levelező képzést elvégzettek pedig a Sophianum épületében működő Tanulmányi Osztályon adhatják le.

Az erről szóló tájékoztatót mindenki számára elérhetővé tettük az összes lényeges kiegészítéssel.
A leadás bővebb mikéntjéről itt:

https://btk.ppke.hu/hallgatoinknak/tanulmanyi-informaciok/szakdolgozat-zarovizsga

Üdvözlettel:
Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet

x