Tájékoztató a Kommunikációelméleti etalonvizsgáról 2020. április 27.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet Kommunikációelméleti etalonvizsgájának a vizsgarendje a rendkívüli helyzetre tekintettel a 2019/20-as tanév II. félévében a lentiek szerint alakul.

Összhangban a PPKE 18. § (2) átmeneti rendelkezéseivel a vizsgát elektronikus formában, online tartjuk meg, elektronikus kapcsolattartási eszköz segítségével.
A korábbi vizsgáktól eltérően elektronikus formában nem lesz beugró. A vizsgázó a számára kijelölt időpontban, a Neptunban felvett vizsgaalkalom napján, videochat-kapcsolatot létesít a vizsgáztatókkal. A videochat folyamán mind a vizsgáztatók, mind a vizsgázó kamerája be van kapcsolva. A videochatben a két vizsgáztató tanáron kívül egy további vizsgázó diáktárs is jelen van.
A tételhúzás elektronikusan történik. A vizsga szóbeli a tétel kihúzását követően. Felkészülési idő nincs. A tétel megválaszolása után a hallgató kérdéseket kap, amelyek a tétel tárgykörén túlmutatnak, hogy ellenőrizni lehessen a hallgató szélesebb körű tudását (erre a beugró elmaradása miatt van szükség).
A kérdések kizárólag az etalonvizsga tételsorát és az abban megadott kötelező és ajánlott olvasmányokat érintik (https://btk.ppke.hu/karunkrol/intezetek-tanszekek/kommunikacio-es-mediatudomanyi-intezet/kommunikacioelmeleti-etalonvizsga).

x